Вход | Регистрация

60 % ръст на работещите без трудов договор в морските курорти

60 % ръст на работещите без трудов договор в морските курорти

Сериозен ръст на всички основни нарушения по трудови правоотношения в морските курорти през летния сезон отчитат от изпълнителна агенция "Инспекция по труда”.  

В рамките на кампанията са извършени 2033 проверки в 2092 предприятия с 34 800 заети в тях. Спрямо миналата година нарушенията, свързани със заплащането на труда и с разпределението на работното време, са с около 40 % повече, а случаите на работа без сключен писмен трудов договор са се увеличили с над 60 %. 

Големият брой нарушения може да се обясни с липсата на работна ръка в курортите. Най-често става въпрос за нерегламентираното полагане на извънреден труд, неспазване на изискванията за седмична и междудневна почивка и липса на документи на обектите, от които да е видно кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да приключи работният му ден. 

За установяване на нарушенията на работното време се налагат по няколко посещения на обектите дори в един и същ ден. Необходимо е и съдействие на самите работещи, каквото обикновено инспекторите не получават.

Продължава затвърдилата се тенденция през последните години след прекратяване на трудовото правоотношение да се подават сигнали за неизплатена част от възнаграждението, която обикновено е договорена устно. 

От инспекцията напомнят, че работниците и служителите могат да претендират пред тях и пред съда за неизплатени възнаграждения само до размера, договорен писмено в трудовите им договори. 

След края на активния туристически сезон допълнителният ресурс, насочен към морските курорти, ще бъде пренасочен към строителството.  

източник: dariknews.bg Докладвай за нередност в статията
Добави коментар