Вход | Регистрация

Одобриха всички заявки, подадени от работодатели по схемата „Обучения и заетост за младите хора"

Одобриха всички заявки, подадени от работодатели по схемата „Обучения и заетост за младите хора"

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие в област Габрово разгледа и одобри подадените от работодатели заявки по схемите "Обучения и заетост" и "Обучения и заетост за младите хора" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) 2014-2020 г.

Това информират от администрацията на Областния управител, под чието председателство се проведе заседанието.

Преди да гласуват и одобрят подадените заявки членовете на Комисията бяха информирани от директора на Бюрото по труда Лена Енева за процедурата по схемите.

Комисията одобри всички подадени 27 заявки по схема "Обучения и заетост за младите хора", която дава възможност за разкриване на работни места за младежи на възраст до 29 години. По тази схема за област Габрово е определено финансиране на обща стойност 271 867,95 лева.

За реализацията на схема "Обучения и заетост", насочена към безработни лица на възраст над 29 години в областта са отпуснати 452 427 лева.

В периода от 28 ноември до 9 декември 2016 г. всеки работодател можеше да подаде в бюрата по труда заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности.

На този етап от изпълнението на схемите, безработните лица одобрени от работодателите имат възможност да преминат професионално обучение или обучение за придобиване на ключова компетентност. Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е десет.

За да се гарантират справедливи условия при кандидатстването, набраните заявки се разглеждат и оценяват от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена от Министъра на труда и социалната политика Методика за оценка на заявки от работодатели.

Източник:dariknews.bgДокладвай за нередност в статията
Добави коментар