Вход | Регистрация

СОУ "Васил Левски" - Севлиево

За контакти:
Севлиево
ул. Гладстон 22
Телефон: 0675/33303
E-mail: sou_sevlievo@abv.bg

Информация:

Създадено през 1897 г. Училището е утвърдено като огнище на националната традиция и средище на духовната изява. Днес в СОУ "Васил Левски" материално-техническата база е осъвременена. Оборудвани са компютърни кабинети и се прилага мултимедийно обучение. Функционира плувен басейн, който се използва както от учащите се, така и от граждани. Изградени са ученически кино и радио клубове. Учениците масово участват и печелят призовите места в олимпиади, конкурси и състезания.

 

СОУ "Васил Левски" определя своите основни приоритети за образование, следвайки целите на приети важни стратегически документи на Европейския съюз и отчитайки специфичните особености и традициите на българската образователна среда.

 

Приоритетите са в съответствие и с новата роля, която се отрежда на образованието като важен фактор за развитието на икономиката и като стимулатор на социалната и културната взаимосвързаност. Те са групирани в следните основни направления:Добави коментар