Вход | Регистрация
Всичко от Начални
НУ "Единство"  
Начално училище в град Плевен.
НУ "Иларион  Макариополски"  
<!-- @page { margin: 2cm } --> В НУ "Иларион Макариополски" учат 135 ученици, разделени в седем паралелки. За тяхното обучение се грижат квалифицирани педагози. В училището има обзаведен логопедичен кабинет , където госпожа Красимира...
НУ "инж. Георги Иванов Вълков"  
Според “Енциклопедия на България” първото светско училище в Луковит, чийто наследник е Начално училище “Инж. Вълков', се открива през 1848 година. Училището се е помещавало в хана на братя Хаджийски и Хино Косев. през 1860 година,...
НУ "Кнежица"  
НУ "Кнежица" е начално (І - ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна.   Прием:Приемът на ученици се извършва по вид паралелка: непрофилирана или полуинтернатна група
НУ "Никола Козлев"  
<!-- @page { margin: 2cm } --> Начално училище "Никола Козлев" отваря врати през 1904 година. То е наследник на килийното училище при храм "Св. Георгий" и първоначално се нарича махленско училище при махала "Св. Георгий". Изградено е със...
НУ "Отец Паисий"  
Начално училище в град Плевен.
НУ "П. Р. Славейков"  
НУ "П.Р.Славейков" е начално училище от І до ІV клас с общинско финансиране.
НУ "Патриарх Евтимий"  
Начално училище в град Плевен.
НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Долни Дъбник  
Вид училище: общообразователно, начално (І - ІV клас) Смени на обучение: една смяна - само сутрин Прием: Приемът на ученици се извършва по вид паралелка: непрофилирана или полуинтернатна група Директор: Емилия Василева Владова
НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Севлиево  
Директор - Цанка Костова Създадено през 1895 г. Днес материалната база е осъвременена. Оборудвана е компютърна зала и се прилага мултимедийно обучение. Изградени са традиции в сферата на извънкласните дейности - спорт, изобразително изкуство,...