Вход | Регистрация

ПГЗ "Стефан Цанов"

За контакти:
Кнежа
ул. Марин Боев 5
Телефон: 09132/2376
E-mail: pgz_kneja@abv.bg

Информация:

ПГЗ "СТЕФАН ЦАНОВ" е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна.

Гимназията предлага подготовка на високо квалифицирани кадри за нуждите на земеделското стопанство.

Специалности:
- "Земеделско стопанство"
- "Механизация на селското стопанство"
- "Растителна защита и агрохимия"

Училището дава възможност за задълбочена подготовка по избрани от учениците дисциплини, свързани с кандидатстването във ВУЗ, като история, география, биология, математика и други.

Дисциплините "Информатика" и "Информационни технологии" се допълват и доразвиват с предмети от професионалното обучение по специалността "Икономист-мениджър в земеделското стопанство".Добави коментар