Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

ПЧСОУ "Леонардо да Винчи"

1 от 2
За контакти:
Русе ул. Алеи Възраждане 7А
e-mail: ps_leonardo@mail.bg
телефон: 082/ 845468
Информация:

ПЧСОУ „Леонардо да Винчи" има за цел да бъде най-динамичната,професионална и етична общност в град Русе.


Основната цел е образователна институция, в която учениците да бъдат мотивирани да учат,да бъдат отговорни и дисциплинирани и в същото време да се чувстват комфортно.


Учебните програми са специализирани в областта на езиковата подготовка,природоматематическите науки и информационните технологии.


Чуждоезиковия профил е предназначен за ученици с интереси и изявени възможности в хуманитарните науки. Завършилите владеят английски, немски, испански език, обществени комуникации, реклама и имат нужната подготовка за успешно представяне в наши и чужди Университети с хуманитарна насоченост (право, филологии, изкуства, история, археология, реклама и др.)

Технологичния профил е предназначен за ученици с интереси и изявени възможности в областта на природоматематическите науки.

Завършилите владеят английски и немски език и успешно продължават образованието си в областта на икономиката /бизнес-администрация, обществени комуникации и др./ информационните технологии и инженерни специалности, сферата на здравеопазването и др.

 

 

 Добави коментар