Вход | Регистрация

Приемат заявления за приемни родители

Приемат заявления за приемни родители
Снимка: sxc.hu

От този месец започна приемането на заявления от кандидатите за приемни родители по проект "И аз имам се­мей­с­т­во”, по ОП "Развитие на човешките ресурси”, по кой­то Об­щи­на Русе е пар­т­ньор. на желаещите да станат приемни родители в Русе.

Приоритетно се търсят приемни родители на деца от 0 до 3 години. Приемната грижа може да бъде доброволна, професионална или заместваща. Всички приемни родители получават помощи за отглеждане на детето, а професионалните родители и възнаграждение, определено като процент от минималната работна заплата.

При­е­мен ро­ди­тел с ед­но де­те ще по­лу­ча­ва 130% от ми­ни­мал­на­та ра­бо­т­на за­п­ла­та, за две де­ца 140% и за три де­ца съ­о­т­ве­т­но 150%. Ос­вен те­зи сре­д­с­т­ва при­ем­ни­ят ро­ди­тел ще по­лу­ча­ва ме­се­ч­на из­д­ръ­ж­ка за вся­ко де­те, ка­то за де­те от 0 до 3 г. е 260 лв.; от 3 до 14 г. е 227.50 лв; от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 260 лв.

Към средствата за месечна издръжка на дете, настанено в приемно семейство, се изплащат и месечни помощи за дете до завършване на средно образование според Закона за семейните помощи за деца. Средствата за месечната издръжка на дете, настанено в приемно семейство се отпускат без да се взима под внимание размера на доходите на приемното семейство.

Повече информация за процедурата и документите по кандидатстване може да намерите на сайта на община Русе.

 

___________________________________________________________________________________


Следи ни и във Фейсбук на: http://www.facebook.com/Sever.bgДокладвай за нередност в статията
Добави коментар