Вход | Регистрация

СОУ "Христо Ботев"

За контакти:
Никопол
ул. Сливница 7
Телефон: 06541/2073
E-mail:

Информация:

 

СОУ “Христо Ботев” град Никопол е средищно училище с 460 ученици от І до ХІІ клас. В него се обучават ученици от града и селата: Черковица, Жернов, Въбел, Драгаш войвода, Любеново и Лозица.

 

Педагогическият колектив включва: директор и помощник директор и 34 висококвалифицирани учители.

 

В училище се изучават английски, френски и руски език от ІІ – ХІІ клас в задължителна, задължителноизбираема подготовка и ранно-чуждоезиково обучение. В СИП ”Танцова формация “ и “Духов оркестър” участват ученици от прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

 

Традиция е работата по международни проекти – подпрограма”Коменски”, чрез които се осъществяват връзки със страните от Европейския съюз – Испания, Португалия, Франция, Германия, Полша и Турция.

 

През учебната 2009/2010 г.в ІХ клас ще се осъществи план–прием по профил ”Природоматематически” с профилиращи учебни предмети: Биология и здравно образование, География и икономика, Информационни технологии и Химия и опазване на околната среда.

 

Училището разполага с:

  • три оборудвани компютърни зали с Интернет връзка,

  • фитнес зала,

  • училищен стол,

  • два физкултурни салона.

 

Обучението се води в кабинети с добра материално-техническа база.

 

Добрата подготовка на учениците дава възможност за добри резултати на Държавните зрелостни изпити, кандидат-гимназиалната и кандидат-студентската кампании.Добави коментар