Вход | Регистрация

Стражица реализира първи проект по ОПАК

Стражица реализира първи проект по ОПАК
Снимка: Булфото

Служителите от администрацията и кметствата на Община Стражица повишават капацитета си чрез подобряване на професионалната компетентност за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. Това се постигна с организирането на няколко обучения в рамките на година по проект на ОПАК "Повишаване компетентността на служителите в община Стражица”.

Проектът е първият на Общината по ОП "Административен капацитет" и е на стойност 81 772 лева. Съфинансирането е чрез Европейския социален фонд.

След обстоен анализ на работата на администрацията, нейните служители формулираха три теми за обучения. Това са чуждоезиково обучение, свъзрано с обслужването на граждани на Великобритания и ЕС, които живеят на територията на община Стражица; обучение за работа с малограмотни граждани и за хора в неравностойно положение; обучение за придобиване на ключови компетентности.

Към момента проектът е във фаза избор на изпълнител на обученията по разпоредбите на ЗОП.Екипът, отговорен за изпълнението на проекта, ще осигури прозрачност и публичност на неговите дейности, като периодично публикува материали за техния ход на страницата на Община Стражица.

Очакваният конкретен резултат от проекта е да се повишат уменията и възможностите на служителите на Община Стражица при предоставянето на услуги на гражданите и бизнеса, с което ще се удовлетворят интересите на двете страни в процеса на обслужването им.

<<Sever.bg във Facebook>>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар