Вход | Регистрация

Всичко от Библиотеки
Австрийска библиотека "Елиас Канети"  
Австрийска библиотека „Елиас Канети" в Русе е открита на 20.05.2005 г. по повод 100-годишнината на родения в Русе лауреат на Нобелова награда за литература Елиас Канети. Библиотеката е създадена въз основа на договор между Федералното...
Академична библиотека "Акад. Никола Михов"  
Академичната библиотека е сред най-старите и богати научни библиотеки в страната. Тя е създадена през 1936 год. едновременно с откриването на Висшето училище и носи името на известния учен-библиограф академик Никола Михов. Той взема ръководно...
Библиотека към ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"  
Университетска библиотека отваря врати за своите читатели едновременно с откриването на Висшия Педагогически Институт във В. Търново на 15 септември 1963 г. Първоначалният фонд е изграден със съдействието на нашите първи дарители: Университетска...
Библиотека към ПБЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови"  
В първото българско читалище е основана първата Обществена библиотека в България. Рождената и дата е 30 януари 1856 г.   Ядрото на библиотеката е съставено от дарените 800 книги от Емануил Васкидович, притежател на една от най-богатите тогава...
Библиотека към Русенски университет "Ангел Кънчев"  
Библиотеката при Русенски университет "Ангел Кънчев" е една от най-големите научни библиотеки в Североизточна БългарияФункционира като център за научно-информационни ресурси, който подпомага учебния процес и научно-изследователската дейност. Има...
Библиотека на МУ - Плевен  
Библиотеката на МУ - Плевен е единствената голяма специализирана медицинска библиотека в Северозападна и Централна Северна България, създадена през 1974 г. със задачата да обслужва учебната, научната и диагностично-лечебната работа в университета и...
Библиотека при  НЧ  "Отец Паисий"  
Днес библиотеката притежава богат книжен фонд от 36 810 библиотечни единици, абонамент за вестници и списания. Разполага с обзаведена читалня със справочна литература. Има детски отдел и отдел за възрастни. Предлага компютърни услуги и Интернет.
Библиотека при Народно читалище “Братство” – Павликени  
Библиотеката предлага на своите потребители достъп до електронния каталог на библиотеката, електронната картотека по литературознание и достъп до Интернет, който се осигурява от Интернет центъра към Читалището. Работата на библиотеката се...
Библиотека при НЧ "Наука"  
Библиотеката при НЧ "Наука" - Троян е основана през 1892 г. по инициатива на Ганко Семерджиев и с активното съдействие на троянските учители. С нея се поставя и началото на Народообразователно дружество "Наука" (учредено година по-късно) - днешното...
Библиотека при Читалище "Съгласие 1869"  
Библиотеката при НЧ "Съгласие 1869 г." - гр. Тетевен е общообразователна библиотека, обслужваща читателите на града и общината с библиотечни материали и библиографска информация. Библиотеката подпомага културното и естетическо израстване на...