Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Академична библиотека "Акад. Никола Михов"

1 от 3
За контакти:
Свищов ул. Ем. Чакъров №2
e-mail: library@uni-svishtov.bg
телефон: 0631/ 66246, 66335
Информация:

Академичната библиотека е сред най-старите и богати научни библиотеки в страната. Тя е създадена през 1936 год. едновременно с откриването на Висшето училище и носи името на известния учен-библиограф академик Никола Михов. Той взема ръководно участие в създаването й и работи близо 17 години в нея. Основа на библиотечния фонд е личната библиотека на дарителя Димитър Апостолов Ценов, която съдържа около 400 тома книги от различните отдели на знанието. По инициатива на първия ректор на Академията проф. Димитър Бъров и на проф. Тодор Владигеров се вземат мерки за изграждането на истинска научна библиотека, отговаряща на изискванията за творческа работа.


Това именно свързва академичната библиотека с името на най-големия български библиограф, който разработва и осъществява своя "план-скица" за изграждането на библиотеката, използвайки за начинанието си и помощта на своя ученик проф. Тодор Боров. Под вещото ръководство и указания на академик Никола Михов са набавени много книги по икономика на български, френски, немски, английски и руски езици, както и почти всички по-известни европейски справочници и енциклопедии.


Днес академичната библиотека е организирана като отраслова специализирана научна библиотека. Основната и задача е цялостно библиотечно - информационно обслужване на научните работници и студентите в тяхната научноизследователска и учебна дейност.Добави коментар