Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Библиотека към ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"

1 от 3
За контакти:
Велико Търново ул. Теодосий Търновски №2
e-mail: lib@uni-vt.bg
телефон: 062/ 651609, 062/ 618234
Информация:

Университетска библиотека отваря врати за своите читатели едновременно с откриването на Висшия Педагогически Институт във В. Търново на 15 септември 1963 г. Първоначалният фонд е изграден със съдействието на нашите първи дарители: Университетска библиотека към СУ "Св. Климент Охридски", Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", Първа гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. В. Търново, Окръжен държавен архив, Читалище "Надежда" - гр. В. Търново, проф. Александър Бурмов, акад. Петър Динеков, проф. Николай Кожухаров, ст. преп. Димо Минев, Йордан Кулелиев.

 

Мисията на Университетска библиотека е осигуряване на библиотечното и информационното обслужване на образователния процес и научно-изследователската дейност във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Целите, към които библиотеката се стреми, са свързани с постигане на оперативност, адекватност и пълнота при задоволяване на информационните потребности на нашите читатели.
За постигане на тези цели Университетска библиотека изгражда многоотраслов библиотечен фонд по профила на изучаваните във Великотърновския университет специалности.

 

Към момента той наброява 367 000 библиотечни единици научна и учебна литература на български и чужди езици, включително 39 000 тома периодични, редки и ценни издания, електронни носители на информация и други материали.Университетска библиотека се състои от от Централна библиотека и 8 филиални библиотеки:

 

Библиотека към Филологически факултет
Библиотека към Педагогически факултет
Библиотека към Факултет по изобразителни изкуства
Библиотека към Православен богословски факултет
Библиотека към Историко-юридически факултет
Библиотека към направление "Математика и информатика"
Библиотечно-информационен център V-ти корпус (литература по икономика, право, философия)
Библиотека за учебна литература.

 

Филиалните библиотеки предоставят специализирана литература и информация по профила на съответната библиотека.
Управлението на Университетска библиотека се осъществява в съответствие с Правилника за устройството и дейността на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Правилника за организацията и дейността на Университетска библиотека, Правилника за вътрешния ред на библиотеката и нормативните актове в сферата на библиотечното и информационно обслужване в България.Добави коментар