Вход | Регистрация

Павликени ще развива екологичния и селски туризъм

Това са основните насоки в новия план за развитие на общината до 2020 г.

Развитие на екологичния, културен и селски туризъм в Павликени.

Това са основните насоки в новия план проект за развитие на общината до 2020 г. В него е заложено и по-широко използване на европейските фондове за подобряване на жизнената среда, усвояване на пустеещите земи в селата, разширяването на индустриалния парк в града, рехабилитация на пътища и др. Като рискове са отчетени възможността да бъде подценена работата по проекти, да не бъдат внедрени стандартите на ЕС при произвоството на стоки и услуги, недотатъчните инвестиции в култура и туризъм и др.

Това стана ясно по време на обществено обсъждане на проекта за Общинския план за развитие 2014-2020. Документът се пише в рамките на проект "Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики на община Павликени", финансиран по ОП "Административен капацитет".

Пред присъстващите беше представен SWOT анализ на силните и слабите страни , благоприятните възможности и заплахите за развитие на общината. Той откроява транспортно-географското положение, наличието на поземлени ресурси и квалифицираната работна сила като водещи предимства на Павликени. Откроени са и традициите и опита в селското стопанство, наличието на значими културни и исторически паметници, развитата социална инфраструктура и др.

Слаби страни са проблемното демографско изменение и застаряването на населението, нарастващата безработица, наличието на зони с нерешени екологични проблеми, неизползваните земеделски земи, остаряла техническа инфарструктура и др.

Присъединете се към Sever.bg във Facebook, за да следите и там всичко, което публикувамеДокладвай за нередност в статията
Добави коментар

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/sever.bg/releases/2//Cornerstone/Cache/Item.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/sever.bg/releases/2/vendor/novinite/lib/Shared/SessionManager/Memcached.php on line 57