Вход | Регистрация

[atil] Българските племена, сведения за границите на българската държава и съседните на българите народи(БУЛГАР ТАРИХЪ)

26.09.2015
Българските племена Има сведения, че българите в далечното минало са живеели откъм южната страна на Уралските планини( Вж. по този въпрос съдържателната статия на С.И.Покровски в кн.1 за 1932 г. на сп."Българска историческа библиот...