Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

За контакти:
Велико Търново ул. Теодосий Търновски № 2
e-mail: mbox@uni-vt.bg
телефон: 062/ 618333
Информация:

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е висше учебно заведение в град Велико Търново, България, създаден през 1963 година като Висш педагогически институт „Братя Кирил и Методий“.Университетът е съставен от 8 факултета:

    * Филологически,
    * Исторически,
    * Юридически,
    * Педагогически,
    * Стопански,
    * Философски,
    * Православен богословски и
    * Факултет по изобразително изкуство.Университетът разполага с аудио-визуален център (от 1979 година) и университетска библиотека, издава се студенски вестник "Университет".Основатели на Великотърновския университет са проф. Александър Бурмов и проф. д-р Пеньо Русев, които са съмишленици, съратници и приятели. Те са авторитетни учени и администратори, ревностни привърженици и радетели на всяка нова, градивна и перспективна идея, които подбират първите университетски преподаватели, като "вербуват" свои колеги от София за "търновската кауза". Преустройват се старите казармени помещения, разположени в местността Света гора на аудитории, семинарни зали и кабинети, комплектуват се първите катедри и така през есента на 15 септември 1963 година отваря врати вторият университет в България, който има за патрони светите братя Кирил и Методий, с името Висш педагогически институт "Братя Кирил и Методий".Университетът наследява просветните и културни традиции на знаменитата Търновска книжовна школа от XIV век и се утвърждава като авторитетно висше училище за хуманитарни знания и изкуства, като престижен учебен и научен център. Първите 340 студенти се обучават в 4 специалности: „Българска филология“, „Руска филология“, „История“ и „Изобразителни изкуства“. През първата година обучението се осъществява от около 25 редовни щатни преподаватели и асистенти и 10-15 хонорувани професори и доценти от софийски висши училища и институти на БАН.Целите на Александър Бурмов и Пеньо Русев са били да възродят старите културни традиции на престолния Търновград, да събудят евтимиевския реформаторски и родолюбив дух у своите ентусиазирани студенти.

 


Първостроители на великотърновското висше училище са още професорите Георги Димов, Иван Гълъбов, Иван Дуриданов, Станчо Ваклинов, Христо Данов, Велизар Велков, Страшимир Димитров, Никола Кожухаров, Васил Стоилов, доцентите Галина Тагамлицка, Михаил Кац и ст. преп. Димо Минев.Паралелно с усвояването на академичните форми и методи на работа и усъвършенстването на учебния процес се появяват първите научни публикации, учебници и монографии, първите защити на дисертационни трудове, първите хабилитации на младите великотърновски преподаватели.Добави коментар