Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

За контакти:
Велико Търново ул. Славянска 2
e-mail: ezikova@gmail.com
телефон: 062/646997
Информация:

През 1958 година във Велико Търново е открита Трета смесена гимназия, която постепенно прераства в Езикова с преподаване на руски език. От учебната 1975/76 г. започва разширено изучаване на английски, немски и френски езици. Десет години по-късно се откриват паралелки по западни езици с подготвителен клас по програмата на специализираните училища, като за лектори се привличат чужденци и преподаватели от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Асоциирането на училището към ЮНЕСКО е една заслужена признателност и нов стимул за образование в дух на международно разбирателство и сътрудничество.  Инициативата и любознателността на младия човек, съчетани с професионализма и амбицията на учителския колектив, утвърждават Езикова гимназия като учебно заведение, способно да отговори на най-високите изисквания на нашето време.Добави коментар