Вход | Регистрация

Всичко от Културни забележителности
Самоводската чаршия  
Самоводската чаршия е търговският и занаятчийският център на Търново през XIX век. На пазара се намирали дюкяните на маисторите, както и хановете и странноприемниците. Най-известният сред тях е ханът на Ханджи Николи. Днес наследниците на...
Улица "Гурко"  
Една от най-живописните улици във Велико Търново, с много реставрирани стари къщи, е "Гурко". Възрожденските постройки са струпани нагъсто, сякаш една върху друга и всички гледат към реката. Улица "Гурко" е превъплъщение на романтиката и красотата....
Църква "Св. Георги"  
Църквата "Св. Георги" се намира под южния склон на хълма Трапезица, на десния бряг на р. Янтра. Тя е малка, еднокоробна, едноапсидна, с тесен притвор и полуцилиндричен свод. Над входа към притвора е запазен ктиторски надпис със следното съдържание:...
Църква "Св. Димитър"  
Църквата "Св. Димитър" е разположена в източното подножие на хълма Трапезица. Историческите сведения свързват построяването й с обявяването на въстанието на братята Асен и Петър, довело до възстановяването на българската държава през 1186 г. Въз...
Църква "Св. Петър и Павел"  
Храмът "Св. Петър и Павел" се намира в северното подножие на крепостта на хълма Царевец. Издигането му се свързва с акта на пренасяне на мощите на св. Йоан Поливотски от цар Калоян в столичния Търновград през 1204 г.Впоследствие около църквата е...
Църквата "Свети Четиридесет мъченици"  
Църквата "Свети Четиридесет мъченици" в град Велико Търново е един от най-значимите обекти на културно-историческото наследство на България. Тя е била построена, украсена и стенописана по заповед на цар Иван Асен II и е посветена на голямата му...