Вход | Регистрация

История на науката психология - преди и след 10 ноември

Психологията е наука, чиято същност няма как да се обясни с 1-2 изречения. Познанаването на тази материя има широко приложение. Освен за оценка и работа с проблемно психическо здраве, дълбочината на психологическото познание служи и за разбиране и разрешаване на проблеми от много други области. Много от психолозите работят в областта на клиничната, консултативната и училищната психология, но също и на индустриалната и организационна психология и други области, като възрастова, спортна, медицинска и юридическа психология.

С доц. д-р Марияна Няголова, която е капацитет в тази област на науката, разговорът ни започна от поредната книга по темата, която тя... още...

всички галерии