Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

НУ "Никола Козлев"

За контакти:
Лясковец ул. Н. Козлев № 76
телефон: 0619/ 23150, 0619/ 23198
Информация:

<!-- @page { margin: 2cm } -->

Начално училище "Никола Козлев" отваря врати през 1904 година. То е наследник на килийното училище при храм "Св. Георгий" и първоначално се нарича махленско училище при махала "Св. Георгий". Изградено е със помощта на живеещите в Чертовенската махала и Общинската управа. Разрушена от земетресението през 1913 година, сградата му бързо е възстановена и училището продължава своята дейност.

Дълги години то функционира като основно училище, а от 1965 г. е преобразувано в начално. Днес в училището се обучават на целодневен режим на обучение около 90 ученика от І до ІV клас. За образователния процес се грижи висококвалифициран и всеотдаен учителски екип. За това свидетелстват множеството награди, присъдени от регионални и национални конкурси и състезания. С традиции в училището са клубовете по гражданското образование и спортно ориентиране.

НУ "Цани Гинчев" и до днес се помещава в сградата си, построена през 1906 г. Тази сграда също е разрушена от земетресението през 1913 г., но още през същата година е напълно възстановена. Именно след това възстановяване училището официално е именувано "Братя Бурови". Следват редица реорганизации на образователната система в града, при които през 1950 г. училището се преименува на "Цани Гинчев", а през 1965 г. е преобразувано в начално каквото остава и до днес.

Сега в училището учат около 90 деца от подготвителен до ІV клас. Много разнообразна е и извънкласната дейност в създадените различни групи по интереси. Има сформирани училищни отбори по гимнастика, танцов състав, вокална група, група "Народни празници и обичаи" и групи по занимателен английски език и приложни изкуства. Учителите и учениците от училището успешно работят по различни проекти с наши и международни партньори.Добави коментар