Вход | Регистрация

ВТУ предлага нови магистърски програми

ВТУ предлага нови магистърски програми

Великотърновският университет "Св. Св. Кирил и Методий” предлага нови магистърски програми, съобщи пред журналисти доц. д-р Димитър Симеонов, директор Дирекция "Магистърски програми” във висшето учебно заведение. Приемът за магистърските програми ще бъде на три етапа от 26 юни до 29 септември. 
 
Първият етап е от 26 юни до 13 юли в университета и бюрата за прием на документи, вторият е от 17 юли до 1 септември в университета, а третият - от 4 до 29 септември в университета и бюрата за прием. Работното време е от 8.00 до 16.00 часа.  Класиранията са на три дати. За подалите на I прием – 20 юли, на II прием – 8 септември, на III прием –5 октомври. Записването на одобрените от I прием е от 24 до 28 юли, от II прием – от 11 до 25 септември, а от III прием – от 9 до 12 октомври.
 
"Тази година, както и миналата, в продължение на 3 месеца ще приемаме кандидати за магистърските програми. Има няколко нови и специфични неща в приема за тази учебна година. Благодарение на ректорското ръководство и добрият пример от миналата година, успяхме да извоюваме 198 места държавна поръчка в магистърските програми, редовно обучение, които са разпределени в 10 професионални направления. На основата на сериозни изчисления, успяхме и да запазим таксите на платеното обучение в редовно и задочно обучение. Това е много важно за региона, в който се намираме. Тази година ние предлагаме, в 8 от факултетите (с изключение на Юридическия, тъй като там студентите излизат магистри), 114 ОКС "Магистър”, които са разпределени в три форми – редовна, задочна и дистанционна, където акредитацията е допуснала. За друго професионално направление имаме 63 програми във всички факултети и 10 програми за професионални бакалаври, като 5 от тях са в Стопански факултет”, каза доц.-д-р Симеонов и поясни, че професионалните бакалаври са студенти, които са учили 3 години и чрез тези програми могат да продължат своето следване във ВТУ. 

Новите магистърски програми за учебната 2017/2018 година са разпределени в 4 факултета, съобразно желанията на факултетите и утвърдените норми. Исторически факултет за първи път обявява програма "История и цивилизации” за завършили друго професионално направление – 3 семестъра, редовно и задочно обучение. Това е програма, която е специфична и насочена към всички онези, които искат да придобият педагогическа квалификация, свързана с историческото образование. Във Факултета "Математика и информатика” новата програма е "Уеб технологии и разработване на софтуер”. Тя е за завършили студенти в същото и друго професионално направление. Учи се 3 семестъра – редовно и задочно. В Педагогическия факултет тази година има най-много нови програми – "Социално-педагогическа работа с младежи”, задочно обучение 2 и 3 семестъра; "Предприемачество в образованието” 3 семестъра, редовно и задочно и "Специална педагогика. Приобщаващо образование” 4 семестъра, задочно обучение. Новите специалности в Стопански факултет са две. Едната е "Управление и иновации в аутсорсинг сектора” за завършили в същото професионално направление или "бакалавър”, или "магистър” от следните области на висше образование: "Педагогически науки”, "Хуманитарни науки”, "Социални, стопански и правни науки”, "Природни науки, математика и информатика”, "Технически науки”. Те ще учат редовно и задочно, 2 семестъра. Втората програма е "Психо-социална рехабилитация” е за завършили в същото професионално направление или "бакалавър”, или "магистър” от специалностите "Теология и социално служение”, "Социална педагогика” и "Психология”. Те ще участ задочно, 2 семестъра.
 
Ректорът на университета поясни, че целта е да се увеличи няколко пъти участието на чуждестранни студенти в магистърските програми. "С Италия, Австрия, Киргизия, Украйна, Русия и Казахстан имаме меморандуми. Тази година също е увеличен броя на студенти от други държави. Те се интересуват от различни специалности. Опитваме се там, където имаме проблем със запълването на местата или където имаме недостатъчно степен на ангажираност на преподавателите, да намерим студенти от вън”, обясни ректорът на ВТУ проф. Христо Бонджолов. Той уточни, през изминалата година е имало много италиански студенти в университета. Завършили са 150 души, а за втори семестър са се записали 200 души. Проф. Бонджолов изрази надежда все повече студенти от други държави да избират да получат своето образование във Великотърновския университет, тъй като това би повишило и финансовото му състояние. 
  

източник: dariknews.bgДокладвай за нередност в статията
Добави коментар