Вход | Регистрация

Покана за европейска конференция – признание за наш учен

Проф. Георги Георгиев от ВТУ е поканен от д-р Сирил Манжно в Европейската космическа агенция (ESA/ESTEC) в Холандия

Проф. Георги Николов Георгиев от Факултета по математика и информатика на Великотърновския Университет е поканен за член на Техническия Програмен комитет на Европейска конференция по антени и разпространение, която ще се състои в Хага, Холандия, от 6 до 11 април 2014 година. Това е изключително признание от европейски мащаб на неговите качества като учен, изследовател и специалист в областта на разпространението на електромагнитните вълни и антенните технологии.

Поканата е дошла от д-р Сирил Манжно, ръководител на Секцията по антени и субмилиметрови вълни към Отделението по електромагнетизъм и космическа околна среда в Европейския Космически научноизследователски и технологичен център на Европейската космическа агенция (ESA/ESTEC) в Ноордвайк, Холандия, който е председател на Техническия Програмен комитет.

Европейската конференция по антени и разпространение е най-голямото научно събитие в света в тази научна област. Провежда се ежегодно и в нея участват около 1000 учени от целия свят. През 2014 г. е нейното осмо издание. Тя включва всички направления на теоретичното и експериментално изследване на разпространението на електромагнитните вълни и на антенните технологии.

Организира се със спомосъществователсвото на Европейската космическа агенция, Европейската микровълнова асоциация, Института на инженерите по електротехника и електроника – IEEE, САЩ, Международния съюз по радионауки – URSI и други авторитетни международни организации.

За пръв път се провежда в Ница, Франция през 2006 г. по инициатива на д-р Антуан Рьодерер, Директор на Отделението за антени на Европейската космическа агенция (ESA) в Ноордвайк, Холандия.

Покана за европейска конференция – признание за наш учен Север.бг

Проф. Георгиев е единственият българин, член на Техническия комитет на конференцията. Като такъв е поканен най-напред през 2007 г. от Президента на Втората Европейската конференция, проведена в Единбург, Шотландия, проф. Янис Вардаксоглу от Университета Лафбъръ във Великобритания. След това проф. Георгиев става член на Техническия комитет на конференциите в Берлин, Федерална Република Германия през 2009 г, Барселона, Испания, през 2010 г., Рим, Италия, през 2011 г., Прага, Чехия, през 2012 г. и Гьотеборг, Швеция, през 2013 г.

В качеството си на член на Техническия комитет той е рецензент на научните разработки, представени за включване в програмата на конференцията и има възможността да влияе върху крайното решение за приемането или отхвърлянето им. Всяка статия се оценява от трима независими рецензенти. За втори път през тази година се въвежда двукратно рецензиране от по трима душипървоначално на двустранично резюме на работата, а след това и на пълния й текст в размер на пет страници.

"Работа за рецензентите е много напрегната, трудоемка и отговорна и трябва да се извърши в много кратки срокове. Тя не се заплаща. Освен за научната стойност на предложения доклад, те трябва да дадат и мнението си за равнището на владеене на английски език от съответния автор, за способността му да изложи по подходящ начин материала и да оформи окончателния текст и илюстрациите към него.", каза за Север.бг проф. Георгиев.

През 2011 г. той е рецензирал повече от 50 работи на учени от водещи страни като САЩ, Канада, Бразилия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Русия, Италия, Германия и др., включително на най-изтъкнатите изследователи в света в тази област.

През настоящата година рецензира 20 статии на учени от Япония, Канада, Германия, САЩ, Белгия, Бразилия, Южна Корея, Франция, Хърватско, Норвегия, Холандия, Швеция, Финландия, Малайзия, Англия, Уелс, Чехия и др.

Покана за европейска конференция – признание за наш учен Север.бг

От 2006 г. до сега проф. Георгиев и д-р Марияна Георгиева-Гроссе редовно участват всяка година със свои разработки в Европейската конференция по антени и разпространение. Те докладват резултати от своите изследвания върху разпространението на електромагнитни вълни в цилиндрични вълноводни структури, съдържащи феритна среда с азимутално намагнитване. Техните постижения достигат своя връх през 2011 и 2012 г., когато представят в Рим и Прага по две свои статии.

На последната конференция от поредицата, проведена през април 2013 г. в Гьотеборг, Швеция, проф. Георгиев и д-р Марияна Георгиева-Гроссе представиха своята статия "Диаграма на фазовата разлика на азимутално намагнитения коаксиален вълновод, запълнен с азимутално намагнитен ферит”. Тя беше представена от д-р Марияна Георгиева-Гроссе и бе посрещната с голям интерес от изтъкнати специалисти в тази област от водещи университети на САЩ, Финладия, Русия, Швеция, Япония, Китай, Европейската космическа агенция и др.

<< Sever.bg във Facebook >>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар