Вход | Регистрация

Приемат повече кандидати за медицински сестри и акушери

МС увеличи бройката за прием на медицински кадри във филиалите по медицина във В. Търново и Шумен

Приемат повече кандидати за медицински сестри и акушери
Getty Images

Допълнителен прием на студенти по специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" утвърди Министерският съвет за учебната 2015-2016 година.

Това касае филиалите във Велико Търново и в Шумен на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, където има промени в структурата на висшите училища, въведени след утвърждаването на годишния прием.

През новата година и в двата филиала ще се обучават допълнително по 10 медицински сестри и по 10 акушерки. Също с 10 се увеличават и студентите по двете специалности във Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" в структурата на ЮЗУ "Неофит Рилски”.

Решението на Министерски съвет цели да създаде възможност за подготовка на висококвалифицирани медицински кадри за системата на здравеопазването. С това ще се удовлетвори увеличеното търсене на медицински сестри и акушерки в съответните региони и страната.

<< Sever.bg във Facebook >>

 Докладвай за нередност в статията
Добави коментар