Вход | Регистрация

Проф.Георгиев с нова възможност да утвърди българското влияние в точните науки

Физикът от Поликраище ще бъде редактор на престижното научно издание Journal of Applied and Engineering Mathematics

Проф.Георгиев с нова възможност да утвърди българското влияние в точните науки
личен архив

Проф. Георги Георгиев получи покана да бъде редактор на международното научно списание TWMS (Turkic World Mathematical Society) Journal of Applied and Engineering Mathematics – Списание по приложна и инженерна математика. То се издава от Департамента по математика на Университета "Ъшък” в Истанбул, под егидата на Математичното общество на Тюркския свят в Истанбул, Турция.

Поканата към известния учен от горнооряховското село Поликраище е отправена от главния редактор на авторитетното списание проф. Елман Хасаноглу. Задача на проф.Георгиев, заедно с проф.Хасаноглу и проф.Мишра от Индия, ще бъде оформление на научната страна на изданието.

Участието му в редакционния екип на световно известното списание е огромно признание за дългогодишния труд на проф.Георгиев заедно с д-р Марияна Георгиева. Това е признание и на Велико Търново и Великотърновския университет като едни от големите научни центрове в света в областта на математиката, споделя самият професор. Разкриват се възможности за утвърждаване на името на България и българската наука на най-високо ниво, както и за утвърждаване на българското влияние в една от най-динамичните и значими области на съвременната наука.

Проф.Георгиев с нова възможност да утвърди българското влияние в точните наукиличен архив

Journal of Applied and Engineering Mathematics публикува научни трудове в областите на теорията на вероятностите, статистиката, теорията на приближенията, функционалния анализ, електромагнитната теория, комбинаториката, изчислителните методи в механиката и физиката, дискретната математика, финансовата математика, теорията на игрите, математичната физика, числения анализ и др.

Изданието се разпространява по цял свят, включено е в класификацията на Библиотеката на Конгреса на САЩ и в базата от данни за индекса на цитиранията (ESCI) на агенция 'Томпсън Ройтерс', която публикува и резюмета на статиите.

В редакционната колегия са привлечени изтъкнати специалисти от цял свят по математика, физика и инженерни науки. Работата на всички редактори е въпрос на престиж и се извършва без заплащане.

Проф. Георгиев е Редактор от 2009 г. на още едно Международно научно списание – Journal of Applied Electromagnetism (Списание по приложен електромагнетизъм), което се издава в Атина. Той е съосновател на същото и член на Редакционната му колегия от 1997 г.

 

Проф. Елман Хасанов (Хасаноглу) принадлежи към върховите специалисти на Азърбайджан. Той е представител на съветската научна школа, доктор на физикоматематическите науки, автор на три книги по математика и десетки научни статии, Декан на Департамента по математика на Университета "Ъшък”, насител на редица международни награди по математика. Защитил е дисертации за получаване на научните степени "кандидат” и "доктор” последователно в Баку и Москва. От почти 20 години е професор в Университета "Ъшък” в Истанбул.

Математичното общество на Тюркския свят е научна организация, която обединява учени от повече от 20 страни, започвайки от Турция и преминавайки през цяла Средна Азия: Азърбайджан, Казахстан, Киргизстан, Туркменистан, Узбекистан, редица автономни републики от Руската Федерация като Татарстан и др. Негов орган са две научни списания TWMS (Turkic World Mathematical Society) Journal of Applied and Engineering Mathematics и TWMS (Turkic World Mathematical Society) Journal of Pure and Applied Mathematics – Списание по чиста и приложна математика. Обществото координара научния живот в огромна територия на два континента. В научната организация си сътрудничат изследователи и от много други страни. В Турция няма Академия на науките и общества, обединяващи учени в различни области, заместват функциите й в научния живот.



Докладвай за нередност в статията
Добави коментар