Вход | Регистрация

„Дни на науката“ започват във ВТУ

„Дни на науката“ започват във ВТУ
Снимка: Север.бг

Поредните "Дни на науката" организира Великотърновският клон на Съюза на учените в България. Традиционните майски четения ще открие в 14:00 ч. в Библиотечно-информационния център на Пети корпус във ВТУ председателят на структурата проф. д-р Петко Петков.

Форумът е посветен на 50 години от създаването на местния клон на СУБ и 35-годишнината на Дома на учените във Велико Търново (известната Къща с маймунката), който след последната си реставрация през 70-те години на миналия век е предоставен, а след това закупен от СУБ.

Около 40 учени и преподаватели от няколко научни институции, сред които БАН, ВТУ, СУ, НВУ и др. ще изнесат доклади в различни области. Научният форум е и поредната проява на създадения преди година регионален Академичен център, включващ БАН, ВТУ и НВУ "В. Левски”.

Програма:

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ (ЗАЛА В-108). ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ:

14.10 ч. Проф. Михаил Харалампиев - Секция "Химия" в живота на Великотърновския клон на СУБ.

14.30 ч. Невяна Бъчварова – 50 години Съюз на учените в България и 35 години дом на учените.

14.50 ч. Д-р Марина Теофилова - Къщата с маймунката - паметник от национално значение, автор: ст.н.с. арх. Теофил Теофилов.


Второ заседание (зала В-108).

Секция "ТЕХНИЧЕСКИ И ВОЕННИ НАУКИ. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

Председател: проф. д-р Маргарита Тодорова

15.15 ч. Проф. д-р Пламенка Боровска , проф. д-р Маргарита Тодорова, гл.ас. Мирослав Петров, ТЕКСТУРНО БАЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ТЪРСЕНЕ ПО СЪДЪРЖАНИЕ.

15.25 ч. Г. Богданова, Д. Колева, П. Христов, Институт по математиика и информатика, БАН. - Разработване на модел на цифров фонд и интерактивно картографско представяне на културно-историческото и научно наследство на регион Велико Търново.

15.35 ч. Ас. Петя Бялмаркова; Проф. д-р Маргарита Тодорова, ВТУ – Създаване на 3D обучителен модул за автостереоскопичен дисплей, Катедра "Компютърни истеми и технологии".

15.45 ч. Даниел Тотев – докторант – НВУ "Васил Левски”, Изследване степента на познаване и възможностите за прилагане на съвременни форми за обучение и подготовка на групи от военни съветници.

15.55 ч. Т. Тодоров, Г. Богданова, Н. Ноев, Институт по математиика и информатика, БАН. - Методи за организация на търсене в неструктурирани бази от данни.

16.05 ч. Гл. ас. Мирослав Петров, ВТУ – Текстурно базирани системи за търсене по съдържание, катедра "Компютърни системи и технологии".

16.15 ч. Ас. Ралица Любомирова Ангелова-Славова, Доц. д-р Димитър Петков Цветков, ВТУ - Оценка на IRT модела с индивидуални нива на отгатване чрез платформата WinBUGS.

16.25 ч. Гл. ас. Тихомир Стефанов Стефанов, Доц. д-р Димитър Петков Цветков, ВТУ - Един модел за оценка на регионални електронни медии по критерии за ефективност и потребителска удовлетвореност.

16.35 ч. Даниел Тотев – докторант – НВУ "Васил Левски”, Априорно ранжиране на критерии за оценка на способностите на групи от военни съветници и мисийно важните задачи за тяхната подготовка.


Секция "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ” (зала В-202)

Председател: Невяна Бъчварова

15.15 ч. Доц. д-р Марко Златев, НВУ "Васил Левски" - 35 години от първия випуск на Военното училище.

15.25 ч. Гл. Ас. Николина Христова Петрова – катедра Романистика, ВТУ - Идеята за време в романа на Жорж Перек "животът, начин на употреба”.

15.35 ч. Доц. д-р Павлина Владкова-Байчева, Археологически институт Велико Търново - Новооткрит епиграфски паметник от Нове.

15.45 ч. Доц. д-р Стела Монева, ВТУ - Класическа Атина: демагози и демагогия.

15.55 ч. Д-р Светла Атанасова Атанасова - Регионален исторически музей - Велико Търново, Търновските търговци през XIX век – модерни практики и европейско поведение на световните пазари.

16.05 ч. Гл. ас. д-р Живко Жеков, ВТУ - Рим 58-52 г. пр. Хр. – кризата на морала или моралът на кризата.

16.15 ч. Гл. ас. Димитър Димитров, Софийски университет, Богословски факултет - Църковнославянски литургични издания в България след 1989 г.

16.25 ч. ас. Христо Христов – Антропоморфният светоглед - идея и значение.


Секция "ПЕДАГОГИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ, ПРАВНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ” (зала В-203)

Председател: Доц. д-р Венка Кутева-Цветкова

15.15 ч. Доц. д-р Венка Петрова Кутева – Цветкова, ВТУ - Формирането на ключови компетентности – цел на българското образование.

15.25 ч. Мирослав Евтимов – докторант, ВТУ - Тенденции в развитието на външната политика на Египет.

15.35 ч. Докторант Мариела Димитрова Гализова, ВТУ - Заличаването на марката - защитен механизъм за правото на фирма.

15.45 ч. Доц. д-р Радка Гайдова, ВТУ – Инженерни акценти в подготовката на учителя по техника и технологии, в предучилищен етап и начална степен на СОУ, Педагогически факултет .

15.55 ч. П. Конакчиева, ВТУ - Образователната среда - фактор за стимулиране на екологосоциалното развитие в детството.

16.05 ч. Красимира Петрова, докторант в Педагогическия факултет, ВТУ - Генограмата в консултирането на деца.

16.15 ч. П. Конакчиева, Педагогически измерения на проблема за възпитаване на социална увереност в предучилищното детство.Докладвай за нередност в статията
Добави коментар