Вход | Регистрация

13 проекта за над 30 млн.лв. подготви Общината

Най-мащабните са за обновяване на старата градска част и кв."Чолаковци"

13 проекта за над 30 млн.лв. подготви Общината

Първите 13 проекта за европейско финансиране подготви Община Велико Търново. С тях ще се кандидатства по оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020”, а прогнозната им стойност е в размер на над 30 милиона лева.

Проектите бяха представени днес по време на дискусия. Разработките са съобразени с концепцията на Интегрирания план за градско развитие, срокът за подаването им до Управляващия орган е до 31 май 2016 г.

2,4 милиона лева са предвидени за подобряване на градската среда в квартал "Чолаковци”. Ще бъде извършена реконструкция на пешеходната алея, свързваща кв."Чолаковци" с кв."Бузлуджа”. Стойността на дейностите по нея възлизат на 400 хил.лв., като в тях е предвидено видеонаблюдение. Основният ремонт на ДГ"Рада Войовда" е на стойност 1,4 млн.лева, 2,7 млн. лева са заложени за пълна реконструкция на СОУ "Владимир Комаров”. Основен ремонт на читалище "Съзнание – 1936” ще бъде направен за 400 хил.лв.

Старата градска част на Велико Търново се предвижда да бъде напълно преобразена с 15 млн.лв. Това е най-големият от новите проекти, който се състои от няколко етапа.

В рамките му ще бъде извършен основен ремонт на 39 улици, монтиране на енергоспестяващо улично осветление, изграждане на подпорни стени. Вече са изпратени уведомления до експлоатационните дружества за подмяна на подземните комуникации, съобщават от Общината.

С 300 хил. лева ще бъдат реконструирани панорамните площадки на ул. "Стефан Стамболов”, 15 хил. лева са предназначени за основния ремонт на обществената тоалетна в близост до Сарафкината къща, а с 200 хил. лева ще бъде облагороден площад "Съединение”.

Проектът за паркинг за 80 автомобили и 20 автобуси на ул. "Крайбрежна” е на стойност 410 хил.лв. Той включва още видеонаблюдение, охрана, ограда.

500 хил. лева са заложени в проекта за реконструкция на детска градина "Пролет”. Този за основен ремонт на Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий” е 1,6 млн.лв, а по 2,5 милиона лева е прогнозната инвестиция за реконструкция на сградите на Регионалната библиотека "П. Р. Славейков”, музей "Възраждане и учредително събрание”, Археологически музей.

Изготвянето на 13-те проекта е част от разработката с европейско финансиране "Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, финансирана с 549 000 лева по ОП "Регионално развитие 2007-2013”. С тях Община Велико Търново кандидатства за финансиране по първата от седемте приоритетни оси на ОП "Региони в растеж 2014-2020”.

В днешната дискусия участваха заместник-кметовете Снежана Данева-Иванова и Ганчо Карабаджаков, председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, директорът на дирекция "Общинско развитие” Мариела Цонева, общински съветници, архитекти, журналисти и граждани.

Съществува вероятност Община Велико Търново да получи достъп до неусвоените средства от Програмата за развитие на селските райони, стана ясно по време на срещата. Тези средства могат да бъдат вложени в малките населени места.

Освен това от следващата година собствениците на сгради паметници на културата също ще могат да се възползват от безвъзмездните програми за енергийна ефективност, като условието е в една къща да живеят най-малко две семейства.

 << Sever.bg във Facebook >>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/sever.bg/releases/2//Cornerstone/Cache/Item.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/sever.bg/releases/2/vendor/novinite/lib/Shared/SessionManager/Memcached.php on line 57