Вход | Регистрация

Всичко от Основни
ОУ "Димитър Благоев"  
"Димитър Благоев" е основно училище във Велико Търново с държавно финансиране.
ОУ "Иван Вазов" - Горна Оряховица  
Основно училище в град Горна Оряховица.
ОУ "Петко Р. Славейков"  
"Петко Р. Славейков" е основно училище във Велико Търново с държавно финансиране.
ОУ "Св. Кл. Охридски"  
Основно училище"Св.Климент Охридски" гр.Павликени започва своето съществуване от 15.09.1880 година.То е най-старото училище в града. Днес в училището се обучават 570 ученика. Сформирани са 25 паралелки от І до VІІІ клас и 3 полуинтернатни...
ОУ "Св. Паисий Хилендарски"  
ОУ "Св.П.Хилендарски" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин.
ОУ "Св. Партиарх Евтимий"  
"Св. Патриарх Евтимий" е основно училище с държавно финансиране.
ОУ "Ф. Сакелариевич"  
ОУ "Ф.Сакелариевич" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. В училището се обучават и ученици със специални образователни потребности, като техният прием в училище се основава на изискванията на Наредба №6 за обучението на деца със...
ОУ "Христо Ботев"  
"Христо Ботев" е основно училище с държавно финансиране.