Вход | Регистрация

П. Дънов: Българите ги очаква много добро бъдеще и възход

П. Дънов: Българите ги очаква много добро бъдеще и възход
Снимка: Север.бг
Йордан Йорданов e родом от Варна.  Занимава се с културно-просветна дейност, история. Последовател на Дънов от 7 години.

Днес, 11 юли се навършват 150 години от рождението на Петър Дънов.

Сред някои авторитетни научни и интелектуални кръгове по света съществува мнението, че оригиналният принос на България към световната култура е съсредоточен главно в два социално-духовни феномена - богомилството и учението на Учителя Петър Дънов. Той е завършил четири годишен курс по теология в университета Дрю, Медисън, щата Ню Джърси. След което е защитил теологична теза и е учил медицина в Бостонския университет в САЩ. За него годината 1897 е особено важна, тъй като внася коренен поврат в живота му. Върху него слиза Духът на Истината, за който говори Христос (Евангелие на Йоан гл. 14).

П. Дънов: Българите ги очаква много добро бъдеще и възход

Търновци са имали щастието да общуват с Дънов, ценели са го като лечител, френолог и ясновидец. Лекувал е най-тежки заболявания за няколко часа или дни. Излекуваните в началото на века наши съграждани и съидейници са Анастас Бойнов, Константин Иларионов, Здравка Попова, Венета Дивитакова, Атанас Добревски и много други. Анастас Бойнов подарява вилата си, в която от 1910 г. до 1925 г. се провеждат съборите на Бялото Братство.

От 1900 г. Петър Дънов е изнасял лекции по френология в читалище "Надежда” и осъществява многобройни френологически изследвания на търновци. Всяка година от1919 до 1922 на 19 август (Преображение) в същата сграда е изнасял по една публична беседа: "Мировата Любов”, "Новото човечество”, "Пробуждане на колективното съзнание” и "Новият живот”.

Срещаме се с един от многото му последователи - Йордан Йорданов от Варна. Той изнесе лекция във Велико Търново миналата събота, 5 юли, когато се проведе и концерт на хор ЕВЕРА - София, които изпълниха Новото битие на 6 гласа по повод трите годишнини - 150 години от рождението, 100 години от първата публична беседа, дала началото на поредицата "Сила и Живот" и 70 години от кончината на учителя Петър Дънов.

Разговорът ни е с идеята да научим повече за учението на Учителя и какво е завещал на света.

Г-н Йорданов, младите хора обръщат ли се към учението на Петър Дънов?

Петър Дънов е човекът, в който влиза същноста Духът на Истината и е известен с духовното име Беинса Дуно. Реално учениците на Учителя са вечно млади, защото този комплекс и тази научна Школа, която ни дава той за нашата хармонизация и подготовка по един естествен начин, след се откажем от всичко вредно, след като се себеосъзнаем какво сме ние и какво трябва да направим и как да се развиваме, това води естествено до здравословен ефект и хората се променят много бързо.

Обикалям цялата страна и изнасям лекции за Учителя Беинса Дуно като разяснявам неговата научно-християнска Школа и съм свидетел на това как много хора, на различни възрасти, но предимно по-млади, четат и се интересуват от Учението му, като са стигнали до Словото по чисто практически път, чрез това, с което се занимават.

П. Дънов: Българите ги очаква много добро бъдеще и възходДуховно общество Бяло Братство

 

Какво ги съветвате, какво е нужно да разберат първо, основно?

Реално учението на Учителя представлява четири компонента - светлина, вода, въздух и храна. Това са естествени нужди и необходимости, която всяка една същност има. Как да приема светлината, за да бъде здрав и в хармония с Космоса, каква вода да употребява – изворна от планините, как да се храни и диша. Учителят дава една научна Школа, в която представя Принципите, Законите и методите, с които да се развиваме и работим.

Школата реално представлява слово, музика и танц. Словото е под формата на над 7 000 беседи и лекции, които са живото Слово. Учителят дава и над 150 музикални упражнения, които са от много високо ниво. Танцът Паневритмия включва: слово, музика и движение в съзвучие с Космическия ритъм и хармонизира мисълта, чувството и волята на човека.

След всяко теоретично запознаване с беседите, Духовния свят ни поставя на практически изпити, чрез които ние формираме определени качества. Целта на учението на Учителя е да ни научи как да мислим правилно, да чувстваме правилно, съответно как да вършим добри дела, въобще да бъдем активни във всички светове.

П. Дънов: Българите ги очаква много добро бъдеще и възходДуховно общество Бяло Братство

 

Можем ли в днешния комерсиален свят да бъдем обърнати към духовното?

Днешните ученици живеят в големите градове, в трудни ситуации. Това не е старият модел на отшелничество. Те са активни и занимаването с учението на Беинса Дуно ги кара да бъдат още повече ангажирани в професионален план.

П. Дънов: Българите ги очаква много добро бъдеще и възходДуховно общество Бяло Братство

Увеличават ли се в последните 10 години последователите на Дънов?

Аз съм започнал да проучвам учението на Учителя Беинса Дуно от 7 години. Но ние сме души, които се прераждат. И това, от колко години се занимаваме с учението е доста относително, защото е важна скоростта на ученика. Някои хора могат да постигнат нещо за 3 години, а други за 30 години или за три живота. Важна е скоростта, отдадеността, важно е освен да четем словото, да го проучваме, разбираме и прилагаме. Това е научно-приложна-практична Школа, която чрез придобиване на определени опитности, ние израстваме.

Учителят ни дава слово, с което ни помага да се оформим цялостно като личности, да се себеопознаем като Души, да разберем какво реално представлява човек и каква е неговата задача, да разберем че ние сме във взаимовръзка и взаимозависимост с целия Космос. Реално задачата е човек да разработи своето умствено поле и мозъчни центрове. Когато ги разработи, той развива своите дарби и таланти.

Реално човечеството за хиляди години много се е променило. Днешните хора си нямат представа от човека, живял 3000-4000 години преди Христа. Днешният човек е с разработено умствено поле, той притежава интелект - обработка на външната информация, логика. Сега целта е да разработи своя разум. Затова пренесеното от хилядолетия Христово Слово ни се дава в нов, актуализиран вариант чрез Школата на Беинса Дуно. Бог ни дава методите, чрез които ние да работим и развиваме своята мисъл, чувство и воля. В тях се съдържа цялата школа на Учителя.

П. Дънов: Българите ги очаква много добро бъдеще и възход

Как може да стане това?

Чисто практически човек, за да се развива, той трябва да има определена идея.

Когато четем една беседа, ние получаваме определена информация, която активира нашето съзнание, а оттам и нашата воля. Когато тя се активира, ние започваме да работим върху себе си. Първо се преборваме с външните недостатъци като алкохол, цигари, месо, които ни свърват със същества от много по-низш порядък от нас. След това развиваме своите дарби и таланти, които са изначално вложени в нас, които сме обработвали и развивали през прережданията си. А работата с изкуството ни дава други хоризонти в реалния, практичен живот.

Освен личности, които живеят, ние сме души, свързани с целия Космос. В този ред на мисли - Паневритмията е тази, която ни подготвя за бъдещия етап от развитието и еволюцията на човечеството - шестата раса. Тя структурира и подготвя нашето второ тяло, т.нар. жизнено или етерно тяло. Това енергийно тяло е заснето чрез кирлианова фотография преди деситилетия.

П. Дънов: Българите ги очаква много добро бъдеще и възход

Това кога се очаква да се случи във времето? И вибрираме ли на друга честота вече?

Учителят избягва да казва конкретни срокове и дати, за да не се интерпретира неправилно, да се спекулира или промени в хода на еволюцията. Реално Учителят не е предсказател. Тук говорим за космически учител, какъвто е бил Христос, чието учение от преди 2 000 години е в основата на културата на сегашната човешка цивилизация.

Това, което ни дава Учителят - Любовта, Мъдростта и Истината ще бъде Учението, в което ще се влеят всички религии и философии. 

Реално енергиите на Земята се променят, защото Слънчевата система се движи. Ние излизаме от 13-та сфера и навлизаме в 14-та сфера. 13-та сфера Учителят е определя като Ада, тъмния период. Навлизаме в по-благоприятна среда и е нормално енергийните нива да се променят.

От 1914 година започна новата епоха на водолея. На всеки 2 160 години идва нова Епоха, т.е ново космическо влияние, които космични сили започват да се проектират върху Земята. Новата епоха ще накара хората да търсят справедливост, равенство, отговори на въпроса защо са тук, ще стават по-добри и духовни. Ще бъдат намерени решения по много актуални въпроси, като например накъде да вървим.

За да навлезе новото, трябва да се оттече старото. Сега се намираме в такъв период - имаме интензивно изчистване.

Реално учението на Учителя е едновременно наука, философия, религия, ново образование, нов тип изкуство, защото нови космически Сили се проектират върху Земята. То съдържа математика, физика, химия, биология, геология, медицина и т.н.

Защо Учителят слиза сред българите?

Защото ние сме най-древният народ на света. Подготвени от хиляди години да приемем този Велик Учител, който е завършека на Школата, който заедно с Христос ни дава трите Божествени нива - Любовта, Мъдростта и Истината.

П. Дънов: Българите ги очаква много добро бъдеще и възход

Нашите мисли проектират ли се върху нашето физическо тяло?

Реално нашите мисли и чувства се отразяват на нашето физическо тяло. Те са външна проекция на нашата вътрешна същност. Учителя ни преподава френология, физиогномика, хиромантия и други нови науки. Когато сме много материални лицето и челюстта са по-широки, а при духовна промяна на светогледа се стесняват. Носът например е свързан с мисълта и чрез мислите и чувствата се променя неговата дължина и широчина.

Когато човек влезе в род възползвал се неправомерно от материални блага, носът се завива надолу. Това, което говоря съм го демонстрирал със себе си чрез преодоляване и трансформация на слабостите на съвременния човек, като по естествен начин се получи да съм това, което съм, защото прилагах това, което е дал като учение Учителя.

Има ли нещо, което е казал за България, за младите хора?

Има специален план за българите, които те изпълняват от 5 400 години. Вече са станали 5 500 години. Задачата на Учителя е да подготви "огнище" за още повече продължители на неговото дело. В момента в България се раждат най-напредналите души, които ще дадат новия тласък на човечеството във всички посоки - науката, изкуството, спорта. На българите им предстои да създадат нов тип държавност, социално-икономическа система, култура. Това сме го правили няколко пъти в историята.

Методът на Любовта ще бъде създаден и реализиран тук, в България. След това ще се предаде на Русия и славянските държави, които ще го приложат на по-широко поле. Българите ги очаква много добро бъдеще, възход. Защото с изпитанията от историята си ние сме платили своите кармически задължения.

<< Sever.bg във Facebook >>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар