Вход | Регистрация


Велико Търново
МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"
Велико Търново ул. Ниш 1
телефон: 062/626841
МБАЛ "Св. Иван Рилски" - Горна Оряховица
Велико Търново гр. Горна Оряховица, ул. Отец Паисий 72
телефон: 0618/60701
МБАЛ "Д-р Димитър Моллов" - Елена
Велико Търново ул. Хаджи Йордан 69
телефон: 06151/2308
МБАЛ - Павликени
Велико Търново ул. Васил Петлешков 2
телефон: 0610/52781
МБАЛ "Д-р Методи Минковски" - П. Тръмбеш
Велико Търново ул. Търговска 92
телефон: 06141/3088
МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" - Свищов
Велико Търново ул. Петър Ангелов 19
телефон: 0631/60661
Габрово
Плевен
Ловеч
Русе
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/sever.bg/releases/2//Cornerstone/Cache/Item.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/sever.bg/releases/2/vendor/novinite/lib/Shared/SessionManager/Memcached.php on line 57