Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Стопанска академия "Д. А. Ценов"

1 от 3
За контакти:
Свищов ул. Емануил Чакъров № 2
e-mail: acc@uni-svishtov.bg
телефон: 0631/ 60491, 0631/ 60 907
Информация:

Стопанска Академия " Д. А. Ценов " /СА/ е държавно висше училище с признат международен авторитет, акредитирано с най-висока оценка за обучение по всички образователно-квалификационни степени .


Структурата на СА включва 4 факултета /със 16 специалности редовно обучение и 12 специалности задочно обучение в две направления : "Администрация и управление " и " Икономика "/, Колеж по икономика и управление, Център за магистърско и дистанционно обучение, Център за следдипломно и факултативно обучение .


Обучението на студентите от образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР е с продължителност 4 години /осем семестъра/.Добави коментар