Вход | Регистрация

Добра мандатна дейност за ЛРД "Сокол 1884"

Това сочи отчета за дейността на ловците през 2010 г. - 2013 г.

Добра мандатна дейност за ЛРД "Сокол 1884"
Снимка: Север.бг

Пет волиери за адаптация на дребен местен дивеч са закупили ловците през периода 2010 г. - 2013 г. Всеки от адаптационните места е с по 400 кв. м. или обща площ от 2000 кв.м. Те са разполагани ежегодно в различни райони на дружинките по решение на УС. Това сочи отчета за дейността на ловците през мандатната програма на новия стар шеф на ЛРД "Сокол 1884" - Велико Търново Димитър Йорданов. Той посочи и редица други дейности през последните три години на местните авджии.

Във всички дружинки са поддържани фуражната база, чакалата, хранилките за едър и дребен дивеч, дивечовите ниви и др. Провеждани са и обучения на ловците по профилактика, наблюдения за птичи грип, шап, бяс, ваксинации за бяс по лисицата и чакала, както и изследвания на отстрелян дивеч.

През периода са използвани 1 520 индивидуални разрешителни за хищници. Те са убивани и по време на лов на дивя свиня и мигриращ дивеч.

През януари на 2011 г. и 2012 г. ловците подпомогнаха дивеча по време на обилните снеговалежи. Тогава те зареждаха със зърно хранилките, разпръснаха аварийно фураж, царевица, жито, ечемик и бяха в помощ най-вече за дребни диви животни като зайци и фазани. За разчистването на големия сняг и проправянето на просеки в гористите местности ловците прибягнаха до услугите на голяма селскостопанска техника. С тракторите ловците почистиха и падналите дървета, които пък изпотрошиха част от хранилките.

През отчетния период са проведени и 3 киноложки изложби за екстериор, една за ловни кучета на едър дивеч, 3 регионални и 2 републикански отборни и индивидуални отличия от 1 до 3 място. През 2014 година предстои домакинство на национално ниво.

За трите години е било извършено и зарибяване с шаран, амур, дъгова и балканска пъстърва във водоемите на дружинките. Част от средствата са били осигурени от НЛРС-СЛРБ. Проведени са едно дружествено състезание по риболов за всички категории, 8 дружествени състезания за деца и 2 републикански за жени. През размножителния период е извършван периодичен контрол на яз. Беляковец.

Много важно е било и повишаването на дисциплината при провеждане на ловните и риболовни излети и при осъществяването на ловно-стопански и рибаро-стопански мероприятия. По време на лов редовно са се правили инструктажи. През мандата ежегодно са се провеждали обучения на председателите на дружинки преди всяко отчетно-изборно събрание, таксация, откриване на ловния сезон. Редовно са се правели инстуктажи, семинари, обучения по охраната, противопожарни изисквания, ръководене на лова, вземане на проби от дивеча, ваксинации, обработка на дивечовото месо.

ЛРД "Сокол 1884" е най-старото сдружение на ловците у нас. Дружинките са много дисциплинирани, имат традиции и добра култура на лова.

<< Sever.bg във Facebook >>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/sever.bg/releases/2//Cornerstone/Cache/Item.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/sever.bg/releases/2/vendor/novinite/lib/Shared/SessionManager/Memcached.php on line 57