Вход | Регистрация

Искат от Европа пари за Царевец и Шишмановата баня

Искат от Европа пари за Царевец и Шишмановата баня

Царевец, Шишмановата баня и църквата "Св. Константин и Елена" са приоритетните обекти, които ще кандидастват за европейско финансиране тази година

На работно заседание Общинският съвет за закрила на културното наследство към Община Велико Търново определи приоритетните обекти, с които общината ще има готовност да кандидатства при отваряне на програми и механизми за финансиране от Европа.  На обществения  съвет с председател зам.–кметът Ганчо Карабаджаков се обсъдиха различни възможности и предложения за обекти, които имат необходимата изготвена документация и могат да бъдат включени, както в общинската програма за развитие, така и в апликационната форма по кандидатурата на града за европейска столица на културата през 2019 година.

Също така бе коментирано и изготвянето на дългосрочна концепция за "картографиране” на съществуващи и нови културни пространства, с цел преосмисляне и реализиране на съвременни идеи, свързани с градската среда.

В съответствие с новия закон за предоставяне право на управление на общините върху исторически обекти и резервати Община Велико Търново получи за стопанисване църквата "Св. Четиридесет мъченици”, резервата "Никополис ад Иструм” и хълма "Царевец”. Именно този нов статут на обектите бе изтъкнат от членовете на съвета при приоритизирането на обектите, за които следва да бъдат предприети стъпки по включване в програми.  Тежкото археологично състояние на обектите бе другия признак, по който бяха избрани Шишмановата баня, Царевец и църквата "Св. Констанитн и Елена”. За Шишмановата баня е изготвено проектиране, изцяло съобразено със ЗУТ и ЗКН (Закон за културното наследство) и обекта  ще бъде включен за кандидатстване по Норвежкия финансов механизъм.

Съобразено с инвестиционната програма на общината за тази година се включват обекти и дейности по крепостта "Царевец". Изготвени са проекти, които са в процес на съгласуване  в Министерство на културата, като след изготвяне на количествено-стойностни сметки на практика могат да бъдат включени в различни програми за финансиране. Предвижда се за настоящата година да се проектират и реализират проекти и дейности, свързани с реконструкция и реставрация на напречната южна крепостна стена на крепостта, възстановителни работи по пространството от Първа до Трета порта, аварийно-възстановителни дейности по оригиналните зидове, също така и изготвянето на проект за актуализация на

Дворцовия комплекс и мобилна товарна платформа, която значително ще улесни организирането и изнасянето на културни събития и фестивали  на историческия хълм.

Предстои на следващо заседание на съвета да бъдат обсъдени количествено-стойностни сметки по приоритетните обекти и дългосрочни обекти за проектиране, които да бъдат включени в общинския план за развитие на общината.

В Обществения съвет за закрила на културното наследство участват членове от Постоянната комисия по образование, наука и култура към Великотърновски общински съвет, експерти от общинска администрация, архитекти, археолози, историци  и специалисти по културно-историческо наследство.

<< Sever.bg във Facebook >>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/sever.bg/releases/2//Cornerstone/Cache/Item.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/sever.bg/releases/2/vendor/novinite/lib/Shared/SessionManager/Memcached.php on line 57