Вход | Регистрация

Всичко от Туризъм
Паметникът "Асеневци"  
Асеневци са трима братя и един техен наследник, които са управлявали България след освобождаването й от византийско иго. Първите двама - Асен и Петър всъщност са основните виновници България отново да просъществува като самостоятелна държава, а...
Самоводската чаршия  
Самоводската чаршия е търговският и занаятчийският център на Търново през XIX век. На пазара се намирали дюкяните на маисторите, както и хановете и странноприемниците. Най-известният сред тях е ханът на Ханджи Николи. Днес наследниците на...
Улица "Гурко"  
Една от най-живописните улици във Велико Търново, с много реставрирани стари къщи, е "Гурко". Възрожденските постройки са струпани нагъсто, сякаш една върху друга и всички гледат към реката. Улица "Гурко" е превъплъщение на романтиката и красотата....
Хълм Царевец  
Хълмът Царевец се намира непосредствено край град Велико Търново. Той представлява високо плато, оградено със стръмни, почти отвесни скали, заобиколено от три страни от долината на река Янтра. Благоприятният климат и кръстопътното положение...
Църква "Св. Георги"  
Църквата "Св. Георги" се намира под южния склон на хълма Трапезица, на десния бряг на р. Янтра. Тя е малка, еднокоробна, едноапсидна, с тесен притвор и полуцилиндричен свод. Над входа към притвора е запазен ктиторски надпис със следното съдържание:...
Църква "Св. Димитър"  
Църквата "Св. Димитър" е разположена в източното подножие на хълма Трапезица. Историческите сведения свързват построяването й с обявяването на въстанието на братята Асен и Петър, довело до възстановяването на българската държава през 1186 г. Въз...
Църква "Св. Петър и Павел"  
Храмът "Св. Петър и Павел" се намира в северното подножие на крепостта на хълма Царевец. Издигането му се свързва с акта на пренасяне на мощите на св. Йоан Поливотски от цар Калоян в столичния Търновград през 1204 г.Впоследствие около църквата е...
Църквата "Свети Четиридесет мъченици"  
Църквата "Свети Четиридесет мъченици" в град Велико Търново е един от най-значимите обекти на културно-историческото наследство на България. Тя е била построена, украсена и стенописана по заповед на цар Иван Асен II и е посветена на голямата му...