Вход | Регистрация

Всичко от Библиотеки
Градска библиотека - Севлиево  
Първата книжна сбирка е събрана още през 1870 г., като през годините се обогатява и развива. От 1987 г. библиотеката разполага със съвременна материална база. В нея функционират 4 отдела: отдел за възрастни, детски отдел, отдел изкуство и читалня....
Регионална библиотека "Априлов - Палаузов"  
Библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово е най-голямата общодостъпна и богата като фонд библиотека в общината и областта. Тя е духовен наследник на първата българска обществена библиотека, отворена при Априловото училище през 1845 година, като част...
Университетска библиотека към ТУ Габрово  
Основана през 1964 г., днес библиотеката притежава над 180 000 печатни издания - монографии, справочници, учебници, патентна литература, автореферати и научна периодика, и изгражда фонд от нови източници на информация. Библиотеката предлага...
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/sever.bg/releases/2//Cornerstone/Cache/Item.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/sever.bg/releases/2/vendor/novinite/lib/Shared/SessionManager/Memcached.php on line 57