Вход | Регистрация

Община Габрово започва проект за насърчаване на малкия и средния бизнес

В него ще си сътрудничи с администрации от други 6 европейски държави

Община Габрово започва проект за насърчаване на малкия и средния бизнес

Малките и средните предприятия в Габровския регион ще имат нова възможност за развитие по проект, който започва Общината от 1 април. Местната администрация ще си сътрудничи с други такива в 6 държави по международната програма "Интеррег Европа".

2 152 103 евро е общата стойност на дейностите по проекта, който и ще се реализира до 2020 г. Бюджетът, който се отделя за Габрово е 105 455,25 евро, от които 85% – Европейски фонд за регионално развитие и 15% – национално съфинансиране.

Представители на девет регионални администрации и институции от Полша, Белгия, Франция, Испания, Естония, Германия и България ще си сътрудничат с цел подобряване на услугите за насърчаване на приоритетни сектори от местната икономика.

Община Габрово ще разработи система за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес в изпълнение на икономическите си приоритети, заложени в общинския план за развитие в периода 2014-2020 г.

Предстои разширяване на услугите за местните фирми чрез осигуряване на различни видове подкрепа – експертна, консултантска, достъп до инфраструктура, оценяване на иновационния капацитет и намиране на подходящо финансиране за бизнеса, уточняват от Община Габрово.

Дейностите ще бъдат изпълнявани в съдействие с Техническия университет, Габровската търговско-промишлена палата, Областния информационен център, неправителствените и бизнес организациите, както и с другия български партньор по проекта – Фондация "Приложни изследвания и комуникации".

Геоинформационната система на Община Габрово ще бъде надградена с приложение, което предоставя актуална информация за местните фирми.

<< Sever.bg във Facebook >>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар