Вход | Регистрация

Забрана за строителство в курортите

Забрана за строителство в курортите

От 15 май до 1 октомври се забранява извършването на всички видове строителни и монтажни работи на територията на комплексите "Златни пясъци" и "Св. св. Константин и Елена", курортен комплекс "Чайка", курортна зона "Прибой" и курортна зона - местност Манастирски рид, със заповед на кмета на Община Варна.

Забранява се достъп на тежка строителна механизация и на всякакви превозни средства, доставящи строителни материали, в комплексите. Изключение се допуска за неотложно аварийно-ремонтни дейности, съгласно чл. 15 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/.  В срок до 14-ти май възложителите и изпълнителите на незавършени строежи на територията на комплексите се задължават да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, да демонтират временно поставените обслужващи обекти, които са извън границата на строителната площадка, както и да почистят и възстановят нарушените в резултат на строително-монтажните работи, тротоари и пътни настилки около строежите. Засегнатите от строителството зелени площи трябва да бъдат почистени от строителни отпадъци, обработени и засадени със съответния вид декоративна растителност.

За нарушаване на заповедта и на основание на чл. 23 във връзка с чл. 15 от ЗУКЧ, физическите лица ще се наказват с глоби от 1000 до 10 000 лева, а на едноличните търговци и на юридическите лица ще се налага имуществена санкция в размер от  10 000 лева до 50 000 лева. 

източник: dariknews.bgДокладвай за нередност в статията
Добави коментар