Вход | Регистрация

Над 180 000 лв. ще бъдат спестени, ако модернизираме улично осветление

Над 180 000 лв. ще бъдат спестени, ако модернизираме улично осветление

Община Габрово заяви интерес за финансиране от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) на проект за внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление.

Инициативата има шанс да бъде реализирана пилотно чрез актуализираните условия на НДЕФ, които ще дадат възможност за сключване на ЕСКО договори с гарантиран резултат.

Изготвеното енергийно обследване предвижда подмяна на 6 691 улични и паркови осветители с нови светодиодни лампи с по-ниски мощности, както и интелигентна система за управление и контрол.

Планирани са мерки за реконструкция чрез подмяна на 150 стълба и 562 конзоли, както и подмяна на 55 835 метра усукани проводници и реконструиране на 29 000 метра подземна кабелна мрежа. За неосветените градски  райони са предвидени допълнително 115 броя нови светлинни точки.

Изпълнението на проекта ще доведе до икономии на енергия от 1 100 847 kWh/год. или 182 580 лв./год. Освен намаляване на преките разходи за електрическа енергия, се очакват икономии от годишните разходи за експлоатация и поддръжка с 8 710 лв./год. Ще се постигне и намаляване на количеството въглероден диоксид в атмосферата, което e 902 тона/год.

Общата инвестиционна стойност на проекта възлиза на 4 212 985,20 лв., като 3 581 037,42 лв. е финансирането от НДЕФ, а 631 947,78 лв. са собствени приходи.

През 1999 г. уличното осветление в Габрово бе модернизирано по демонстрационен проект за повишаване на енергийната ефективност. Системата за радио управление - 244 трафопоста и 26 касети за осветление, се ползва и до днес, но е морално и функционално остаряла. На територията на града има 6 032 стълба и 6 697 осветители с натриеви лампи. Състоянието на осветителните тела е сравнително добро, но те са в края на техническия си и експлоатационен живот.

източник:dariknews.bgДокладвай за нередност в статията
Добави коментар