Вход | Регистрация

Община Варна събрала 15,5 млн. лв. повече данъци

Община Варна събрала 15,5 млн. лв. повече данъци


Община Варна е повишила с 15,5 млн. лв. данъчните си приходи през 2016 г. спрямо предходната, а общата сума доближава 81,4 млн. лв. Ръстът се дължи предимно на постъпленията от налозите за придобиване на имущество и на превозни средства, които са се увеличили съответно с 4,8 млн. лв. и с близо 6 млн. лв. 

Събираемостта на данъците за недвижими имоти е скочила с близо 3 млн. лв., а на туристическия данък – с над 800 хил. лв. В процентно изражение най-висок е ръстът при патентния данък – почти 340 % спрямо заложените след актуализацията 350 хил. лв.  

Данните за изпълнението на бюджета са публикувани в отчета на местната администрация, който беше представен на обществено обсъждане от Стефка Господинова, директор на дирекция "Финанси и бюджет” в Община Варна. 

Първоначалната макрорамка беше в размер на 243,7 млн. лв., а след актуализацията набъбна с над 10 млн. лв.  Реалното изпълнение доближава 269 млн. лв. Общината е завършила годината без просрочени задължения и с положително бюджетно салдо.

Общият размер на собствените приходи възлиза на повече от 122 млн. лв., като данъчните са близо 56,9 млн. лв. При тях прави впечатление, че събраните средства от глоби са се увеличили с 2 млн. лв. и и надхвърлят 6 млн. лв. Постъпленията от общински такси са се увеличили с 2,5 млн. лв. С такава сума обаче не е изпълнен първоначалния план за приходи от собственост. 

Най-много средства са изразходвани за функция "Образование” – 91 млн. лв. По план сметка "Чистота" са изразходвани 32,5 млн. .лв., а за поддръжка на уличната мрежа - 14,3 млн. лв.

Цялата капиталова програма възлиза на близо 22,5 млн. лв., от които 16,4 млн. лв. са отишли за ремонти. Сумата е значително намалена в сравнение с 2015 г. когато капиталовите разходи достигнаха почти 53 млн. лв.

Най-много средства са изразходвани за изграждането на детски площадки с облигационен заем – 3,7 млн. лв., за строителството на магистрален водопровод и отклоненията му в квартал "Аспарухово” – над 3,8 млн. лв., и за втория етап от ремонта на бул. "Трети март” – 3,6 млн. лв. 

Инвестициите в Морската градина и в парка в квартал "Възраждане” надхвърлят 2,2 млн. лв. 

За ремонта на ул."Цар Борис III" във "Виница" и за укрепване на участък от пътя между Варна и квартала са изразходвани общо над 2,7 млн. лв. 

Общината е усвоила заем от 8,5 млн. лв., отпуснат от Европейската банка за възстановяване и развитие. С 6,2 млн. лв. е съфинансиран проектът за интегриран градски транспорт, а с останалата сума – изграждането на охранителните канали в "Аспарухово”. 

От местната администрация посочват, че Сметната палата е заверила без резерви годишният отчет.  

източник: dariknews.bg Докладвай за нередност в статията
Добави коментар