Вход | Регистрация

Всичко от Паркове и резервати
Местност Узана  
Местността Узана е разположена в самия географски център на България, на границата между високия и суров Централен Балкан и значително по-ниската и заоблена Източна Стара планина. Тя се намира на 22 км южно от град Габрово и е събрала в себе си...
Река Янтра  
Дължината на река Янтра е 268 км, а водосборната и площ е около 7 860 кв. км. Реката извира от Стара планина и се влива в Дунав. Завоите, които прави в Търновската котловина, заобикалят удивителните хълмове на Велико Търново - Трапезица, Царевец и...
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/sever.bg/releases/2//Cornerstone/Cache/Item.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/sever.bg/releases/2/vendor/novinite/lib/Shared/SessionManager/Memcached.php on line 57