Вход | Регистрация

Всичко от Средни
ПГ по керамика и мебелно производство  
Училището е основано през 1959 г. Днес професионалната гимназия по керамика и мебелно производство разполага с модерна учебна сграда, специализирани кабинети и работилници. Внедряват се интерактивни методи на обучение. Функционира компютърна...
ПГ по транспорт и машиностроене  
Професионалната гимназия е създадена през 1970г. за потребностите от транспортни кадри в област Габрово. През 2003 година се трансформира в професионална гимназия по транспорт и машиностроене. Осъвременена е материалната база за професионална...
ПГИ "Рачо Стоянов"  
В гимназията са създадени и функционират единствените в Габровска област четири учебно-тренировъчни фирми с различен предмет на дейност. Учебно-тренировъчната фирма е симулирано виртуално копие на реална фирма, в което учениците сами могат да...
ПГМСС "Марин Попов"  
Училището е създадено през 1958 г. Днес, то е единствената професионална гимназия в област Габрово за подготовка на кадри в сферата на селското стопанство. Полагат се грижи за поддържане и осъвременяване на материалната база. Функционират компютърни...
Професионална гимназия по строителство  
Професионалната гимназия по строителство заема своето достойно място в системата на професионалното образование в региона. В учебното заведение се осъществява прием по професия „Строителен техник", специалност „Строителство и...
ПТГ "Д-р Никола Василиади"  
Техническото училище се създава със завещанието на д-р Никола Василиади. Така в Габрово през 1895 година се открива “единно индустриално училище”, като с това се изпълнява волята на благодетеля. От тогава до сега в ПТГ “Д-р Никола...
ПТГ "Димитър Крусев"  
Професионална техническа гимназия “Димитър Крусев” е открита през месец юли 1959 година като промишлено училище по металообработване.   От 22.05.1964 година се преименува в ПТУ по железопътен транспорт, през 1971 година в СПТУ по...
СОУ "Васил Левски" - Севлиево  
Създадено през 1897 г. Училището е утвърдено като огнище на националната традиция и средище на духовната изява. Днес в СОУ "Васил Левски" материално-техническата база е осъвременена. Оборудвани са компютърни кабинети и се прилага мултимедийно...
СОУ "Максим Райкович"  
СОУ „Максим Райкович" е премник на първото дряновско класно училище, създадено през 1858 година.  От  1896 година то носи името на най-големият си дарител - архимандрид Максим Райкович.През 1922 година дряновската прогимназия е...
СОУ "Петко Рачов Славейков"  
Училище в град Трявна.