Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Университетска библиотека към ТУ Габрово

1 от 3
За контакти:
Габрово
e-mail: yolina@tugab.bg
телефон: 066/801303
Информация:

Основана през 1964 г., днес библиотеката притежава над 180 000 печатни издания - монографии, справочници, учебници, патентна литература, автореферати и научна периодика, и изгражда фонд от нови източници на информация.


Библиотеката предлага широк спектър от традиционни и модерни услуги като електронна доставка на документи, дигитални колекции, собствени електронни ресурси, достъп до БД. Тя внедрява в дейността си новите информационни технологии и комплектува многоотраслови БД с научна информация: учебници, учебни пособия и други издания на CD или DVD-носители, on-line БД, EBSCO Publishing и др.Добави коментар

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/sever.bg/releases/2//Cornerstone/Cache/Item.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/sever.bg/releases/2/vendor/novinite/lib/Shared/SessionManager/Memcached.php on line 57