Вход | Регистрация

Всичко от Училища
НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Севлиево  
Директор - Цанка Костова Създадено през 1895 г. Днес материалната база е осъвременена. Оборудвана е компютърна зала и се прилага мултимедийно обучение. Изградени са традиции в сферата на извънкласните дейности - спорт, изобразително изкуство,...
ОУ "Васил Априлов"  
ХІХ век - в България се откриват килийни училища.През 1841г. в село Гостилица свещеник Славчо Геров поставя основите на образователното дело,обучавайки в църквата и по домовете зажаднели за наука гостиловчета. През 1851г.с доброволен труд, ...
ОУ "Васил Левски" - Плачковци  
ОУ "Васил Левски" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин.
ОУ "Найден Геров"  
Учебно възпитателния процес се провежда в осем просторни класни стаи. Има учителска стая, стая на директора, библиотека, салон, хранилища по физика и химия, работилница по трудово обучение, стол за хранене на учениците. Директор - Йорданка...
ОУ "Никола Войновски"  
"Никола Войновски" -Габрово е основно училище (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин Директор - Гриша Георгиев
ОУ "Проф. П. Н. Райков"  
Основно училище в град Трявна.
ОУ "Ран Босилек"  
"Ран Босилек" - Габрово е основно училище (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин Директор - Нина Митева
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"  
"Св. св. Кирил и Методий" - Габрово е основно училище (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени Директор - Гинка Стоянова
ОУ "Христо Ботев" - Севлиево  
Директор - Никола Гърков Създадено през 1885 г. Училищните традиции са свързани с художествената самодейност на децата, спорта и туризма. Отбелязват се тържествено всички празници. Полагат се грижи за осъвременяване на материалната база....
ПГ по керамика и мебелно производство  
Училището е основано през 1959 г. Днес професионалната гимназия по керамика и мебелно производство разполага с модерна учебна сграда, специализирани кабинети и работилници. Внедряват се интерактивни методи на обучение. Функционира компютърна...