Вход | Регистрация
Всичко от Детски градини
ЦДГ "Звездица"  
Целодевна Детска Градина "Звездица" в град Червен бряг. Реновирана през 2009 година, посредством СИФ на ЕС.
ЦДГ "Звездица" - Русе  
Целодневна детска градина в Русе.
ЦДГ "Звънче"  
Централна детска градина в Плевен.
ЦДГ "Здравец"  
ЦДГ "Здравец" е целодневна детска градина с общинско финансиране. започнат е строеж на нова сграда, с площ  658 кв.м, с малък плувен басейн и физкултурен салон. Тя ще представлява двуетажен корпус, свързан със съществуващата детска...
ЦДГ "Здравец" - гр. Русе  
Детската градина се намира в кв. Здравец, в гр. Русе. заведението е целодневно е се финансира от общината.
ЦДГ "Здравец" - Ловеч  
Целодневна детска градина в Ловеч.
ЦДГ "Зора"  
Целодневна детска градина в Ловеч, реновирана по проект "Красива България". Създадена през 1962 година в централната част на града.
ЦДГ "Зора" - Червен бряг  
"Зора" е целодневна детска градина с общинско финансиране.
ЦДГ "Ивайло"  
ОДЗ "Ивайло" във Велико Търново е открита на 27 март 1981 година. През 2003 година в ритуалната зала на Община Велико Търново се именуват петте групи. Имената им са тематично свързани с историята на града:  група „Янтра”, група...
ЦДГ "Иванка Ботева"  
ЦДГ "Иванка Ботева" е целодневна детска градина с общинско финансиране.