Вход | Регистрация

Последна информация от Новини и теми

Училища

Кнежа ул. Марин Боев 5
e-mail: pgm_kn@mail.bg
телефон: 09132/2230, 3277

Детски градини

Кнежа ул. Самуил 8
телефон: 09132/2224
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/sever.bg/releases/2//Cornerstone/Cache/Item.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/sever.bg/releases/2/vendor/novinite/lib/Shared/SessionManager/Memcached.php on line 57