Вход | Регистрация
Ловеч 17°C

"Образование за по-добро бъдеще" за 60 младежи, лишени от родителска грижа

Великотърновският университет обяви програма за безплатно редовно обучение на такива младежи в 12 специалности

"Образование за по-добро бъдеще" за 60 младежи, лишени от родителска грижа
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

60 момичета и момчета, лишени от родителска грижа, или сираци ще приеме ВТУ"Св.св.Кирил и Методий" за учебната 2016/2017. Това ще стане в рамките на обявената дългосрочна програма на университета "Образование за по-добро бъдеще".

Младите хора ще бъдат приети в редовна форма на обучение, за която са освободени от семестриални такси. Финансирането на тяхното образование ще се осигурява от специален фонд, който ще бъде попълван от университета, дарители и спонсори. Тези студенти ще се ползват с целеви стипендии и ще бъдат настанявани приоритетно в общежития, а след завършването им ВТУ поема ангажимент за тяхната професионална реализация.

Идеята на програмата "Образование за по-добро бъдеще" е да създаде специални условия за прием и обучение на студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца, лишени от родителска грижа, в SOS детски селища, центрове за настаняване от семеен тип или са били настанени със съдебни решения при роднини и в приемни семейства, също и на младежи и девойки, които са кръгли сираци. Условие да участват в програмата е да са на възраст до 26 години.

Специалностите, в които ще бъдат приети студентите от тази група, са:

Социална педагогика 5 места

Начална училищна педагогика и специална педагогика 3

Педагогика на обучението по история и география 5

Педагогика на обучението по история и английски език 5

Педагогика на обучението по история и философия 5

Педагогика на обучението по български език и история 5

Педагогика на обучението по български и чужд (английски, немски, френски, руски) език 10

Педагогика на обучението по български език и география 5

Педагогика на обучението по математика и информатика 5

Теология 3

Социални дейности 4

Библиотечно-информационни дейности 5.

Кандидатстването може да стане веднага в рамките на акцията "Рано рани" на ВТУ, а записването – веднага или след придобиване на диплома за средно образование, информират от университета.

Предвижда се програмата постепенно да обхване и девойки и младежи с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%, както и такива от социално слаби и проблемни семейства.

При възможност в програмата ще бъдат включени и студенти по други специалности, които отговарят на горните изисквания, но не са били приети за обучение по тази програма.

За повече подробности посетете сайта на университета www.uni-vt.bg и на Бюрото за кандидатстудентска информация и реклама http://www.priemunivt.bg  или се обадете на телефони: (062) 618-206, (062) 623-670 и (062) 624-106.

<< Sever.bg във Facebook >>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар