Вход | Регистрация

Ловеч 11°C
Всичко от Природни забележителности
Пещера Райчова дупка  
Райчова дупка е най-дълбоката пропастна пещера в България. Намира се в резервата "Стенето", на северния склон на Троянско-Калоферската планина. Пещерата е пропастна и труднодостъпна. Дълбочината й достига до 382 м, а общата дължина на галериите й е...
Пещера Темната дупка  
Намира се в Карлуковския карстов район, Западен Предбалкан. Образувана е в маастрихтски варовици. Пещерата е суха и леснодостъпна. При завоя на галерията на юг се намира причудливо образувание - сталактон и отвор на 18-метрова стъпаловидна пропаст,...
Пещера Урушка маара  
Пещерата Урушка маара се намира на 2 км от ловешкото село Крушуна. Дълга е 1600 метра, което я нарежда на 39-то място в България.Разклонена, двуетажна и изворна, след първоначалния коридор тя продължава с 300-метрова галерия, която е препречена е от...
Пещерата Голямата яма  
Пещерата Голямата яма се намира в околностите на село Черни Осъм, община Троян. Тя е известна на местното население от 1961 г., когато за първи път е проучена от експедицията на "Академик" София под ръководството на Панайот Нейковски. Тогава е...
Пещерата Куманица  
Пещерата Куманица се намира в източния дял на Троянския балкан в резервата "Стенето" и заема най-тясната и живописна част на каньона, над красивия водопад Големия Казан. За първи път пещерата е обходена и картирана през 1962 г., като проучването й...
Пещерата Съева дупка  
Пещерата Съева дупка се намира на 11 километра западно от Ябланица, а на близо 2 километра е село Брестница. Тя е образувана преди повече от три милиона години от тектонски варовици. Съевата дупка е облагородена пещера и най-интересните части от...
Провъртеника  
Провъртеника е природна забележителност, която се намира се на около километър от Карлуково, на левия бряг на река Искър. До него може да се стигне както от гарата, така и от село Реселец. По своята форма и начин на образуване Провъртеника прилича...
Резерват "Боатин"  
"Боатин" е типичен горски резерват в Златишко - Тетевенския балкан, Стара планина. Обхваща височини от 900 до 2000м. В ниските части растат букови гори (90% от площта), а в по-високите части - смърчови гори. Заедно с бука единично се срещат и...
Резерват "Козя стена"  
"Козя стена" е обявен за резерват на 22 декември 1987 г., с площ 904,3 хектара. Разположен е в стръмна, варовита, труднодостъпна част от Стара планина, в землището на троянското село Чифлик. "Козя стена" е истински ботанически рай. В него се...
Резерват "Пеещи скали"  
Резерват "Пеещи скали" е съхранил вековни букови гори, красиви поляни и обширни високопланински пасища. През него преминават реките Багарещица и Цървулщица, които образуват красиви и закътани долини, в които живеят най-големите старопланински...