Вход | Регистрация

Ловеч 13°C
Всичко от Туризъм
Ландшафтен парк "Панега"  
Началото на Геопарк "Искър-Панега" е край шосето София-Плевен-Русе, малко преди град Луковит. От тук започва първият в България крайречен ландшафтен парк "Панега". Трасето следва долината на р. Панега, приток на Искър. Реката води началото си от...
Ловешка средновековна крепост  
Ловешката крепост е разположена на десния бряг на река Осъм, на живописния хълм Хисаря, който се намира в старата част на града. Открити са следи от по-ранни селища - от късния енеолит, елинистическата, късноантическата и ранновизантийската...
Новоселски манастир  
Новоселският девически манастир "Св. Троица" се намира в квартал Ново село на град Априлци и е строен през XIX век от местни първенци. Дъщерите на някои от тях са едни от първите монахини в него. Обителта е в центъра на боевете по време на...
Пещера Бонинска дупка  
Пещерата Бонинска дупка е двуетажна. Входът й е с размери 7.5 х 3.8м. Първият етаж представлява хоризонтална галерия с главно направление изток-запад и има обща дължина 280 м, по която протича подземна река. В двата си края завършва със сифони, като...
Пещера Птича дупка  
Пропастната пещера Птича дупка се намира в източния дял на Троянския балкан. Поради изключителната си красота тя е наричана "перлата" на богатия на пещери троянски регион. Входовете й се намират северно от местността Радия трап, сред гора и за...
Пещера Райчова дупка  
Райчова дупка е най-дълбоката пропастна пещера в България. Намира се в резервата "Стенето", на северния склон на Троянско-Калоферската планина. Пещерата е пропастна и труднодостъпна. Дълбочината й достига до 382 м, а общата дължина на галериите й е...
Пещера Темната дупка  
Намира се в Карлуковския карстов район, Западен Предбалкан. Образувана е в маастрихтски варовици. Пещерата е суха и леснодостъпна. При завоя на галерията на юг се намира причудливо образувание - сталактон и отвор на 18-метрова стъпаловидна пропаст,...
Пещера Урушка маара  
Пещерата Урушка маара се намира на 2 км от ловешкото село Крушуна. Дълга е 1600 метра, което я нарежда на 39-то място в България.Разклонена, двуетажна и изворна, след първоначалния коридор тя продължава с 300-метрова галерия, която е препречена е от...
Пещерата Голямата яма  
Пещерата Голямата яма се намира в околностите на село Черни Осъм, община Троян. Тя е известна на местното население от 1961 г., когато за първи път е проучена от експедицията на "Академик" София под ръководството на Панайот Нейковски. Тогава е...
Пещерата Куманица  
Пещерата Куманица се намира в източния дял на Троянския балкан в резервата "Стенето" и заема най-тясната и живописна част на каньона, над красивия водопад Големия Казан. За първи път пещерата е обходена и картирана през 1962 г., като проучването й...