Вход | Регистрация

Ловеч 15°C
Всичко от Туризъм
Пещерата Съева дупка  
Пещерата Съева дупка се намира на 11 километра западно от Ябланица, а на близо 2 километра е село Брестница. Тя е образувана преди повече от три милиона години от тектонски варовици. Съевата дупка е облагородена пещера и най-интересните части от...
Покритият мост в Ловеч  
  Покритият мост над река Осъм свързва новата част на Ловеч със стария град, оформен като архитектурно-исторически резерват "Вароша". Той е единствен по рода си на Балканския полуостров, като в цяла Европа съществуват само три подобни...
Провъртеника  
Провъртеника е природна забележителност, която се намира се на около километър от Карлуково, на левия бряг на река Искър. До него може да се стигне както от гарата, така и от село Реселец. По своята форма и начин на образуване Провъртеника прилича...
Резерват "Боатин"  
"Боатин" е типичен горски резерват в Златишко - Тетевенския балкан, Стара планина. Обхваща височини от 900 до 2000м. В ниските части растат букови гори (90% от площта), а в по-високите части - смърчови гори. Заедно с бука единично се срещат и...
Резерват "Козя стена"  
"Козя стена" е обявен за резерват на 22 декември 1987 г., с площ 904,3 хектара. Разположен е в стръмна, варовита, труднодостъпна част от Стара планина, в землището на троянското село Чифлик. "Козя стена" е истински ботанически рай. В него се...
Резерват "Пеещи скали"  
Резерват "Пеещи скали" е съхранил вековни букови гори, красиви поляни и обширни високопланински пасища. През него преминават реките Багарещица и Цървулщица, които образуват красиви и закътани долини, в които живеят най-големите старопланински...
Резерват "Северен Джендем"  
Резерватът "Северен Джендем" е създаден на 30 септември 1983 г. Площта му е 1610 хектара. Той е най-високо разположеният резерват в Национален парк "Централен Балкан", опазващ изключително дива, непристъпна и красива част от Стара планина -...
Резерват "Соколна"  
Резерватът "Соколна" обхваща долината на едноименната река, намираща се под връх Мазалат. Теренът тук е сходен с този в Тъжанското ждрело - много стръмни и непроходими склонове, осеяни с отвесни стени и сипеи, най-ярко изразени в местността...
Резерват "Стенето"  
Биосферният резерват "Стенето" се намира в Троянска планина, в горното течение на река Черни Осъм. Обявен е за защитена територия на 5 април 1979 г. Създаден е, за да запази природното равновесие във величественото ждрело Стенето и е включен в...
Резерват "Царичина"  
Биосферният резерват "Царичина" е съхранил най-красивите гори в България. Долната му част е покрита с бук на възраст 160-220 години, който с нарастване на височината отстъпва място на смърч, като в най-високите части гората е от бяла мура....