Вход | Регистрация

Училища

Русе ул. Студентска №10
e-mail: souee@abv.bg
телефон: 082/ 841779

Университети

Русе ул. Студентска № 8
e-mail: secretary@ru.acad.bg
телефон: 082/ 888467, 82/ 888465

Детски градини

Мартен Мартен

Библиотеки

Свищов ул. Д. Хадживасилев №2
e-mail: office@pbc-svishtov.org
телефон: 0631/ 60457, 0631/ 60845, 062/ 60913

Книжарници

Велико Търново ул. В. Левски 17
телефон: 064/804082
Алфа Плевен
Вега Велико Търново
Вияна Ловеч

Курсове

Велико Търново ул. Рафаил Попов №6
e-mail: diel_school@abv.bg
телефон: 062/ 620660
ИнтелектИ ООД Велико Търново
Школа "Магнаура" Велико Търново