Вход | Регистрация
Всичко от Образование
Професионална гимназия по строителство  
Професионалната гимназия по строителство заема своето достойно място в системата на професионалното образование в региона. В учебното заведение се осъществява прием по професия „Строителен техник", специалност „Строителство и...
ПТГ "Д-р Никола Василиади"  
Техническото училище се създава със завещанието на д-р Никола Василиади. Така в Габрово през 1895 година се открива “единно индустриално училище”, като с това се изпълнява волята на благодетеля. От тогава до сега в ПТГ “Д-р Никола...
Регионална библиотека "Априлов - Палаузов"  
Библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово е най-голямата общодостъпна и богата като фонд библиотека в общината и областта. Тя е духовен наследник на първата българска обществена библиотека, отворена при Априловото училище през 1845 година, като част...
СОУ "Отец Паисий"  
Общинско училище в Габрово. Директор - Грета Найденова.
СОУ "Христо Ботев" - Габрово  
Училище в град Габрово. Директор - Пенка Петкова - Пенчева.
Технически университет  
Обучението в Технически университет - Габрово се осъществява в три факултета с 23 катедри по програми за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър и за образователна и научна степен доктор, както и по програми за квалификация и...
Том 1  
Книжарница в гр. Габрово.
Университетска библиотека към ТУ Габрово  
Основана през 1964 г., днес библиотеката притежава над 180 000 печатни издания - монографии, справочници, учебници, патентна литература, автореферати и научна периодика, и изгражда фонд от нови източници на информация. Библиотеката предлага...
Хеликон - Габрово  
Книжарница "Хеликон" в град Габрово, разположена в Mall Gabrovо - ет. 2.   Работно време: 8.30 - 20.00 ч. - понеделник до събота 10.00 - 20.00 ч. - неделя
ЦДГ "Първи юни"  
Детска градина "Първи юни" е с 33 годишна история. Започва да функционира като сграда към хлебозавод Габрово и от 1985г. функционира новата сграда на ул. „Мирни дни”№1, където към момента се намира.Кабинети- специализирани кабинети...