Вход | Регистрация

ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров"

За контакти:
Плевен
ул. Самуил 2
Телефон: 064/824798
E-mail: himia_pleven@abv.bg

Информация:

Професионална гимназия по електроника и химични технологии 'Проф. Асен Златаров' е разположена в Плевен (Централна Северна България). Подготовката на кадри е в областта на химичеката промишленост, екология, микропроцесорна техника, компютърни системи и технологии и автоматизация на производството. Броят на учениците обучаващи се в училището е 500. Обучението се провежда в 26 специализирани кабинета, 10 лаборатории и 5 лаборатории по компютърна техника. Училището има собствена учебно - телевизионна система, информационно - комуникационна система, актова зала и спортен комплекс.Добави коментар